Trang chủ Công ty Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đo Đạc Bản Đồ Gia...

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đo Đạc Bản Đồ Gia Nguyễn

STT Tên ngành Mã ngành   1 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322   2 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước   43221 3 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí   43222 4 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác   43290 5 Hoàn thiện công trình xây dựng   43300 6 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác   43900 7 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752   8 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh   47521 9 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh   47522 10 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47523 11 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47524 12 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 47525 13 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 47529 14 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 47530 15 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759   16 Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh 47591 17 Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh 47592 18 Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh 47593 19 Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh   47594 20 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 47599 21 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 47610 22 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh 47620 23 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh 47630 24 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh   47640 25 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933   26 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331 27 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332 28 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333 29 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334 30 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339 31 Vận tải đường ống   49400 32 Hoạt động viễn thông khác 6190   33 Hoạt động của các điểm truy cập internet   61901 34 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu   61909 35 Lập trình máy vi tính   62010 36 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính   62020 37 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 62090 38 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan   63110 39 Cổng thông tin   63120 40 Hoạt động thông tấn   63210 41 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu   63290 42 Hoạt động ngân hàng trung ương   64110 43 Hoạt động trung gian tiền tệ khác   64190 44 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản   64200 45 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác   64300 46 Hoạt động cho thuê tài chính   64910 47 Hoạt động cấp tín dụng khác   64920 48 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 64990 49 Bảo hiểm nhân thọ   65110 50 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110   51 Hoạt động kiến trúc   71101 52 Hoạt động đo đạc bản đồ   71102 53 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước   71103 54 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác   71109 55 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật   71200 56 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật   72100 57 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn   72200 58 Quảng cáo   73100 59 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận   73200 60 Hoạt động thiết kế chuyên dụng   74100 61 Hoạt động nhiếp ảnh   74200

5/5 - (1 bình chọn)