Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản...

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Đồng Văn

STT Tên ngành Mã ngành   1 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210   2 Xây dựng công trình đường sắt   42101 3 Xây dựng công trình đường bộ   42102 4 Xây dựng công trình công ích   42200 5 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác   42900 6 Phá dỡ   43110 7 Chuẩn bị mặt bằng   43120 8 Lắp đặt hệ thống điện   43210 9 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322   10 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước   43221 11 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí   43222 12 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác   43290 13 Hoàn thiện công trình xây dựng   43300 14 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác   43900 15 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659   16 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng 46591 17 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 46592 18 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày   46593 19 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 46594 20 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế   46595 21 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 46599 22 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663   23 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến   46631 24 Bán buôn xi măng   46632 25 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi   46633 26 Bán buôn kính xây dựng   46634 27 Bán buôn sơn, vécni   46635 28 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh   46636 29 Bán buôn đồ ngũ kim   46637 30 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   46639 31 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752   32 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh   47521 33 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh   47522 34 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47523 35 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47524 36 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 47525 37 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 47529 38 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 47530 39 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110   40 Hoạt động kiến trúc   71101 41 Hoạt động đo đạc bản đồ   71102 42 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước   71103 43 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác   71109 44 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật   71200 45 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật   72100 46 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn   72200 47 Quảng cáo   73100 48 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận   73200 49 Hoạt động thiết kế chuyên dụng   74100 50 Hoạt động nhiếp ảnh   74200

5/5 - (1 bình chọn)