Trang chủ EXCEL TẠO THAM CHIẾU TUYỆT ĐỐI TRONG EXCEL

TẠO THAM CHIẾU TUYỆT ĐỐI TRONG EXCEL

Tạo tham chiếu tuyệt đối trong excel 2010 2013 2007

Có thể có lần khi bạn không muốn có một tham chiếu ô để thay đổi khi làm đầy các tế bào. Không giống như các tài liệu tham khảo tương đối, tài liệu tham khảo tuyệt đối không thay đổi khi sao chép hoặc điền. Bạn có thể sử dụng một tham chiếu tuyệt đối để giữ liên tiếp và / hoặc cột không đổi .
Một tham chiếu tuyệt đối được chỉ định trong một công thức bằng cách thêm một dấu đô la ($) . Nó có thể đứng trước các tham chiếu cột, các tài liệu tham khảo hàng, hoặc cả hai.
TẠO THAM CHIẾU TUYỆT ĐỐI TRONG EXCEL
Bạn thường sẽ sử dụng $ A $ 2 định dạng khi tạo công thức chứa tham chiếu tuyệt đối. Hai định dạng khác được sử dụng ít thường xuyên hơn.
Khi viết một công thức trong Microsoft Excel, bạn có thể nhấn F4 trên bàn phím để chuyển đổi giữa các tham chiếu tương đối và tuyệt đối. Đây là một cách dễ dàng để nhanh chóng chèn một tham chiếu tuyệt đối.
Để tạo và sao chép một công thức sử dụng tài liệu tham khảo tuyệt đối:
Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thuế doanh thu tỷ lệ 7,5% trong tế bào E1 để tính thuế bán hàng cho tất cả các mục trong cột D . Chúng tôi sẽ cần phải sử dụng các tham chiếu ô tuyệt đối $ E $ 1 trong công thức của chúng tôi. Bởi vì mỗi công thức được sử dụng cùng thuế suất, chúng tôi muốn tham khảo mà vẫn không đổi khi công thức được sao chép và điền vào ô khác trong cột D.
Chọn cell sẽ chứa công thức. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn ô D3 .
TẠO THAM CHIẾU TUYỆT ĐỐI TRONG EXCEL
Nhập công thức để tính toán giá trị mong muốn. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ gõ = (B3 C3 *) * $ E $ 1 .
TẠO THAM CHIẾU TUYỆT ĐỐI TRONG EXCEL
Nhấn Enter trên bàn phím của bạn. Công thức sẽ tính toán, và kết quả sẽ hiển thị trong tế bào.
Xác định vị trí fill handle ở góc dưới bên phải của tế bào mong muốn. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác định vị trí tay cầm điền cho tế bào D3 .
TẠO THAM CHIẾU TUYỆT ĐỐI TRONG EXCEL
Click, giữ, và kéo fill handle qua các ô bạn muốn điền vào, các tế bào D4: D13 trong ví dụ của chúng tôi.
TẠO THAM CHIẾU TUYỆT ĐỐI TRONG EXCEL
Thả chuột. Công thức sẽ được sao chép vào các tế bào được lựa chọn với một tuyệt đối tài liệu tham khảo , và các giá trị sẽ được tính toán trong mỗi tế bào.
TẠO THAM CHIẾU TUYỆT ĐỐI TRONG EXCEL
Bạn có thể bấm đúp vào các tế bào điền để kiểm tra công thức của họ cho chính xác. Các tham chiếu tuyệt đối nên giống nhau cho mỗi tế bào, trong khi các tài liệu tham khảo khác là tương đối so với hàng của tế bào.
TẠO THAM CHIẾU TUYỆT ĐỐI TRONG EXCEL
Hãy chắc chắn bao gồm các ký hiệu đô la ( $) bất cứ khi nào bạn đang làm cho một tham chiếu tuyệt đối trên nhiều tế bào. Các dấu hiệu đồng đô la đã được bỏ qua trong các ví dụ dưới đây. Điều này gây ra các bảng tính để giải thích nó như là một tài liệu tham khảo tương đối, sản xuất một kết quả không chính xác khi sao chép sang các tế bào khác.
TẠO THAM CHIẾU TUYỆT ĐỐI TRONG EXCEL
Chúc bạn thành công !
5/5 - (1 bình chọn)