Trang chủ EXCEL Hàm AVERAGEA function trong excel

Hàm AVERAGEA function trong excel

 

Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn …

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của AVERAGEA  chức năng trong Microsoft Excel.

 

Sự miêu tả

 

Tính trung bình (số học trung bình) của các giá trị trong danh sách các đối số.

 

cú pháp

 

AVERAGEA (value1, [value2], …)

 

Cú pháp hàm AVERAGEA có các đối số sau đây:

 

Value1, value2, …     Giá trị 1 là cần thiết, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. 1-255 tế bào, phạm vi của các tế bào, hoặc các giá trị mà bạn muốn với mức trung bình.

 

Các chú thích

 

Đối số có thể được như sau: số; tên, mảng, hay tham chiếu có chứa con số; đại diện văn bản số; hoặc giá trị hợp lý, chẳng hạn như TRUE và FALSE, trong một tham chiếu.

 

giá trị hợp lý và đại diện văn bản của các số mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số được tính.

 

Lập luận có chứa TRUE đánh giá là 1; đối số có chứa FALSE đánh giá là 0 (không).

 

Mảng hoặc tham chiếu đối số có chứa văn bản đánh giá là 0 (không). văn bản rỗng ( “”) đánh giá là 0 (không).

 

Nếu một đối số là một mảng hoặc tham chiếu, chỉ có giá trị trong đó mảng hoặc tham chiếu được sử dụng. ô trống và giá trị văn bản trong mảng hoặc tham chiếu được bỏ qua.

 

Lập luận đó là những giá trị lỗi hoặc văn bản mà không thể được dịch sang số gây ra lỗi.

 

Nếu bạn không muốn bao gồm giá trị hợp lý và đại diện văn bản của các số trong một tham chiếu như là một phần của việc tính toán, sử dụng hàm AVERAGE.

 

LƯU Ý:  Các biện pháp chức năng AVERAGEA xu hướng trung tâm, đó là vị trí của trung tâm của một nhóm các con số trong một phân bố thống kê. Ba biện pháp phổ biến nhất của xu hướng trung tâm là:

 

Trung bình      là giá trị trung bình số học, và được tính bằng cách thêm vào một nhóm các con số và sau đó chia cho số lượng của những con số. Ví dụ, với mức trung bình của 2, 3, 3, 5, 7, và 10 là 30 chia cho 6, nghĩa là số 5.

 

Trung bình      là số giữa một nhóm các con số; đó là, một nửa số có giá trị lớn hơn so với trung bình, và một nửa số có giá trị ít hơn so với trung bình. Ví dụ, trung bình là 2, 3, 3, 5, 7, và 10 là 4.

 

Chế độ      đó là số thường xuyên xảy ra nhất trong một nhóm các số. Ví dụ, phương thức 2, 3, 3, 5, 7, và 10 là 3.

 

Đối với một phân bố đối xứng của một nhóm các con số, ba biện pháp của xu hướng trung tâm tất cả đều giống nhau. Đối với một phân bố lệch của một nhóm các con số, họ có thể khác nhau.

 

MẸO:  Khi bạn các tế bào trung bình, ghi nhớ sự khác biệt giữa các tế bào trống rỗng, và những người có chứa các giá trị bằng không, đặc biệt là nếu bạn đã xóa các Hiện một số không trong tế bào đó có một giá trị số không kiểm tra hộp trong Excel Options hộp thoại trong máy tính để bàn Excel ứng dụng. Khi tùy chọn này được chọn, các tế bào trống không được tính, nhưng không có giá trị.

 

Để xác định vị trí Hiện một số không trong tế bào đó có một giá trị số không hộp kiểm tra:

 

Trên file tab, bấm vào Tùy chọn , và sau đó, trong các tiết mục, nhìn theo tùy chọn hiển thị cho bảng tính này .

 

Thí dụ

 

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.

 

10     7       9        2

 

Công thức Sự miêu tả Kết quả
= AVERAGEA (A2: A6) Trung bình của các con số trên, và các văn bản “Not Available”. Các ô có chữ “Không có sẵn” được sử dụng trong tính toán. 5,6
= AVERAGEA (A2: A5, A7) Trung bình của các con số trên, và các ô trống. 5,6

 

 

>> Mời bạn tham khảo: Hàm function aggregate trong excel

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)