Trang chủ EXCEL Hàm AVERAGEIF function trong excel

Hàm AVERAGEIF function trong excel

 

Nội dung bài viết

Hàm chức năng AVERAGEIF trong excel

 

Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn …

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của AVERAGEIF  chức năng trong Microsoft Excel.

 

Sự miêu tả

 

Trả về trung bình (số học trung bình) của tất cả các tế bào trong một dãy thỏa mãn một tiêu chuẩn nhất định.

 

cú pháp

 

AVERAGEIF (phạm vi, tiêu chuẩn, [dải_ô_trung_bình])

 

Các chức năng cú pháp AVERAGEIF có các đối số sau đây:

 

Dải     buộc. Một hoặc nhiều tế bào trung bình, bao gồm cả số hoặc tên, mảng, hay tham chiếu có chứa số.

 

Tiêu chuẩn     bắt buộc. Các tiêu chí trong các hình thức của một số, biểu thức, tham chiếu ô, hoặc văn bản xác định các tế bào được lấy trung bình. Ví dụ, tiêu chuẩn có thể được thể hiện như 32 “, 32”, “> 32”, “quả táo”, hoặc B4.

 

Dải_ô_trung_bình     Tùy chọn. Tập thực tế của các tế bào đến trung bình. Nếu bỏ qua, phạm vi được sử dụng.

 

Các chú thích

 

Các tế bào trong phạm vi có chứa TRUE hoặc FALSE được bỏ qua.

 

Nếu một tế bào trong dải_ô_trung_bình là một ô trống, AVERAGEIF bỏ qua nó.

 

Nếu phạm vi là một giá trị trống hoặc văn bản, AVERAGEIF trả về # DIV0! giá trị lỗi.

 

Nếu một tế bào trong các tiêu chí là trống rỗng, AVERAGEIF đối xử với nó như là một giá trị 0.

 

Nếu không có các tế bào trong phạm vi đáp ứng các tiêu chí, AVERAGEIF trả về # DIV / 0! giá trị lỗi.

 

Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện, dấu chấm hỏi (?) Và dấu hoa thị (*), trong tiêu chí. Một dấu hỏi phù hợp với bất kỳ nhân vật duy nhất; dấu phù hợp với bất kỳ chuỗi ký tự. Nếu bạn muốn tìm một dấu hỏi thực tế hoặc dấu hoa thị, gõ một dấu ngã (~) trước khi nhân vật.

 

Dải_ô_trung_bình không phải có cùng kích thước và hình dạng như phạm vi. Các tế bào thực tế được tính trung bình được xác định bằng cách sử dụng đầu, tế bào trái trong dải_ô_trung_bình như các tế bào bắt đầu, và sau đó bao gồm các tế bào tương ứng với kích thước và hình dạng để dao. Ví dụ:

 

Nếu Phạm Vi Là Và Dải_ô_trung_bình Là Sau Đó, Các Tế Bào Thực Tế Đánh Giá Là
A1: A5 B1: B5 B1: B5
A1: A5 B1: B3 B1: B5
A1: B4 C1: D4 C1: D4
A1: B4

C1: C2

C1: D4

LƯU Ý:  Các biện pháp chức năng AVERAGEIF xu hướng trung tâm, đó là vị trí của trung tâm của một nhóm các con số trong một phân bố thống kê. Ba biện pháp phổ biến nhất của xu hướng trung tâm là:

 

Trung bình      là giá trị trung bình số học, và được tính bằng cách thêm vào một nhóm các con số và sau đó chia cho số lượng của những con số. Ví dụ, với mức trung bình của 2, 3, 3, 5, 7, và 10 là 30 chia cho 6, nghĩa là số 5.

 

Trung bình      là số giữa một nhóm các con số; đó là, một nửa số có giá trị lớn hơn so với trung bình, và một nửa số có giá trị ít hơn so với trung bình. Ví dụ, trung bình là 2, 3, 3, 5, 7, và 10 là 4.

 

Chế độ      đó là số thường xuyên xảy ra nhất trong một nhóm các số. Ví dụ, phương thức 2, 3, 3, 5, 7, và 10 là 3.

 

Đối với một phân bố đối xứng của một nhóm các con số, ba biện pháp của xu hướng trung tâm tất cả đều giống nhau. Đối với một phân bố lệch của một nhóm các con số, họ có thể khác nhau.

 

Các ví dụ

 

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.

 

Giá Trị Tài Sản Uỷ Ban  
100000 7000  
200000 14000  
300000 21000  
400000 28000  
Công thức Sự miêu tả Kết quả
= AVERAGEIF (B2: B5, “<23000”) Trung bình của tất cả các hoa hồng ít hơn 23000. Ba trong bốn hoa hồng đáp ứng điều kiện này, và tổng của chúng là 42000. 14000
= AVERAGEIF (A2: A5, “<250000”)

Trung bình của tất cả các tài sản giá trị thấp hơn 250000. Hai trong bốn giá trị tài sản đáp ứng điều kiện này, và tổng của chúng là 300000.

 

150000
= AVERAGEIF (A2: A5, “<95000”) Trung bình của tất cả các giá trị tài sản ít hơn 95000. Bởi vì có 0 giá trị tài sản đáp ứng điều kiện này, hàm AVERAGEIF trả về # DIV / 0! lỗi bởi vì nó sẽ cố gắng để chia cho 0. # DIV / 0!
= AVERAGEIF (A2: A5, “> 250000”, B2: B5) Trung bình của tất cả các hoa hồng với giá trị tài sản lớn hơn 250000. Hai hoa hồng đáp ứng điều kiện này, và tổng của chúng là 49000. 24.500

 

>> Mời bạn tham khảo: Hàm averagea function trong excel

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Bình chọn bài này