Trang chủ BẢO HIỂM - TIỀN LƯƠNG Quy định về bảo hiểm có gì mới 2018-2019

Quy định về bảo hiểm có gì mới 2018-2019

Quy định về bảo hiểm năm 2018 – 2019 có gì mới Điều 4, điều 13 và điều 17 ở Quyết định 959/ QĐ-BHXH 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT, BHXH, BHTN BẮT BUỘC

Điều 4, điều 13 và điều 17 ở Quyết định 959/ QĐ-BHXH có nêu:
– Những người làm việc theo HDLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ, hoặc theo công việc nhất định từ 03 đến 12 tháng tại các cơ quan, đơn vị ( không phân biệt số lượng lao động mà đơn vị đang sử dụng).
–  Người  quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã có hưởng lương phải đóng BHXH bắt buộc.
Đặc biệt, từ ngày 01/01/2018 những người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn đủ từ 01 tháng đến 03 tháng phải tham gia BHXH bắt buộc.
Quy định về bảo hiểm có gì mới 2018-2019
Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 được áp dụng trong từng trường hợp cụ thể 
Mức đóng bảo hiểm y tế:
Đặc điểm của bảo hiểm  y tế được thanh toán theo năm không giống với bảo hiếm xã hội. Mỗi năm doanh nghiệp và người lao động cần biết như sau:
Theo quy định, luật bảo hiểm xã hội thì mức đóng bảo hiểm năm 2017cụ thể :
–        Người lao động đóng 1,5%
–        Người sử dụng lao động đóng3%
Tổng cộng giá trị là 4,5%. Mức đóng này đươc quy định theo  Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ban hành  ngày 15/11/2014 .
Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp:
Mức quy định đóng bảo hiếm thất nghiệp là 2% mỗi tháng, quy định cụ thể với từng đối tượng lao động và người sử dụng lao động như sau:
– Ngân sách trung ương hỗ trợ không hơn 1% tiền lương tháng đóng BHTN
– Người lao động đóng 1%
– Người sử dụng lao động đóng 1%
Mức đóng này sẽ được thực hiện hàng tháng 2% trên tổng mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội.
Tính tổng tiền mà người lao động và chủ sử dụng lao động phải đóng cho bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 được quy định theo luật là 32,5%/năm. Cụ thể đơn vị sử dụng lao động đóng 22%, người lao động đóng 10,5% tiền lương mỗi tháng.
THỜI HẠN ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC THEO QUY ĐỊNH
Quy định áp dụng với mức đóng bảo hiểm năm 2017 hàng tháng như sau:
Áp dụng chậm nhất tới ngày cuối cùng của tháng. Doanh nghiệp trích tiền đóng bảo hiểm năm 2017 với  BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của người lao động, tham gia bắt buộc. Mức phí này được chuyển cùng lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoăc  kho bạc nhà nước.
 Đóng bảo hiểm 3 tháng hoặc 6 tháng một lần
–        Theo mức đóng bảo hiểm năm 2017  quy định chậm nhất đến ngày cuối cùng cảu kỳ đóng bảo hiểm, đơn vị phải chuyển đủ lệ phí vào quỹ BHXH.
Đóng theo địa bàn:
–        Với mức quy định này thì đơn vị đóng trụ sở ở địa bàn tình nào thì đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn đó, theo phân cấp cơ quan BHXH tỉnh .
–        Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn tại nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh thực hiện theo điều 7 quyết định 959/ QĐ-BHXH.
Mức phạt chậm đóng BHXH quy định tại nghị định 95/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22/-8/2013.
ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI VỀ LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2018 – 2019
Điều 216 của Bộ Luật Hình sự  đã sửa đổi nêu rõ:
Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ đóng bảo hiểm năm 2017 với các loại  BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động có hành vi gian dối hoặc bằng những thủ đoạn khác để trốn đóng hay đóng không đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở nên sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn dấu hiện vị phạm, phạm tội bị phạt tiền từ 500 triệu -1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2-7 năm tù.
Băt đầu từ ngày 01-01-2018 người lao động làm việc theo HDLD có thời hạn từ đủ 1tháng đến dưới 3 tháng cũng  phả đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (điều 5. Quyết định 959/QĐ-BHXH 09/09/2015).
Các loại kinh phí công đoàn, từ ngày 01/01/2014 thì mức đóng bảo hiểm năm 2017 áp dụng với tất cả doanh nghiệp đều phải đóng kể cả doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn cơ sở áp dụng theo nghị định 191/2013/ND-CP.
5/5 - (5 bình chọn)