Trang chủ Công ty Công Ty Cổ Phần Olive Tree

Công Ty Cổ Phần Olive Tree

STT Tên ngành Mã ngành   1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610   2 Đại lý   46101 3 Môi giới   46102 4 Đấu giá   46103 5 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773   6 Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh   47731 7 Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh 47732 8 Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh 47733 9 Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh 47734 10 Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh 47735 11 Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh   47736 12 Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh   47737 13 Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh   47738 14 Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 47739 15 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933   16 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331 17 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332 18 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333 19 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334 20 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339 21 Vận tải đường ống   49400 22 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012   23 Vận tải hàng hóa ven biển   50121 24 Vận tải hàng hóa viễn dương   50122 25 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229   26 Dịch vụ đại lý tàu biển   52291 27 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển   52292 28 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu   52299 29 Bưu chính   53100 30 Chuyển phát   53200

Rate this post