Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất

Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất

Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất là một phương pháp hay hệ thống các phương pháp được sử dụng để tập hợp và phân loại các chi phi sản xuất trong phạm vi giới hạn của đối tượng hạch toán chi phí.

Tuỳ theo từng loại chi phí và điều kiện cụ thể kế toán có thể vận dụng các phương pháp hạch toán tập hợp chi phí thích hợp.

Trung tâm kế toán hà nội chia sẻ có hai phương pháp tập hợp chi phí sản xuất mà các doanh nghiệp sản xuất thường áp dụng.

Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất- tập hợp trực tiếp: áp dụng trong trường hợp chi phí sản xuất phát sinh có liên quan trực tiếp đến từng đối tượng kế toán chi phí sản xuất riêng biệt. Do đó có thể căn cứ vào chứng từ ban đầu để hạch toán trực tiếp cho từng đối tượng riêng biệt.

hạch toán chi phí sản xuất

Đây là phương pháp tập hợp trực tiếp cho từng đối tượng chịu chi phí nên đảm bảo độ chính xác cao, nó cũng có ý nghĩa lớn đối với kế toán quản trị doanh nghiệp.

Thông thường chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp thường áp dụng phương pháp này.

Tuy nhiên không phải lúc nào cũng áp dụng phương pháp này được trên thực tế có rất nhiều chi phí liên quan đến các đối tượng và không thể theo dõi trực tiếp được trường hợp tập hợp chi phí theo phương pháp trực tiếp tốn nhiều thời gian công sức nhưng không chính xác hiệu quả.

Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất phân bổ gián tiếp: áp dụng trong trường hợp chi phí sản xuất phát sinh có liên quan đến nhiều đối tượng kế toán chi phí, không tổ chức ghi chép ban đầu riêng cho từng đối tượng được. Trong trường hợp đó phải tập hợp chung cho nhiều đối tượng sau đó lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ, thích hợp để phân bổ khoản chi phí này cho từng đối tượng kế toán chi phí.

Việc tổ chức được tiến hành theo trình tự.

– Xác định hệ số phân bổ.

Hệ số phân bổ =Tổng chi phí cần phân bổ /Tổng các tiêu thức dùng để phân bổ

– Xác định chi phí phân bổ cho từng đối tượng.

Ci = Ti x H

Ci: Là chi phí phân bổ cho từng đối tượng thứ i

Ti: Là tiêu thức phân bổ cho từng đối tượng thứ i

H: Là hệ số phân bổ

Tiêu thức phân bổ hợp lý giữ vai trò quan trọng trong khi tập hợp chi phí gián tiếp. Bởi vậy việc lựa chọn tiêu thức phân bổ phải tuỳ thuộc vào loại chi phí sản xuất và các điều kiện cho phép khác như: định mức tiêu hao nguyên vật liệu, sản lượng sản xuất được. lựa chọn tiêu thức hợp lý là cơ sở để tập hợp chi phí chính xác cho các đối tượng tính giá thành có liên quan.

Bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán mời bạn tham gia khóa học thực hành kế toán tại trung tâm để nâng cao trình độ kế toán 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)