Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1 năm 2018

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1 năm 2018

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2018 quy định áp dụng thống nhất trên cả nước như thế nào

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 01 năm 2018 là 1 USD = 22.439 đồng (giảm 12 đồng so với tháng 12/2017 (22.451 đồng/USD, Thông báo số 5720/TB-KBNN ngày 30/11/2017).

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 01 năm 2018 được thực hiện theo phụ lục đính kèm thông báo này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)