Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Thời hạn nộp báo cáo thuế tháng quý năm mới nhất 2014

Thời hạn nộp báo cáo thuế tháng quý năm mới nhất 2014

Sau khi nắm bắt được công việc báo cáo thuế hàng tháng bao gồm những gì và hoàn thành tốt công việc kế toán thuế rồi bạn cần biết thời hạn nộp báo cáo thuế tháng quý năm mới nhất 2014 bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng…

lịch nộp các loại hồ sơ báo cáo thuế

Trước hết cần biết lịch nộp báo cáo thuế năm 2014 được quy định như sau:

Tháng

Thời hạn nộp

Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Báo cáo Thuế GTGT theoTháng

1

20/1/2014

Tờ khai Thuế TNCN T12/2013(nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T12 /2013


Tờ khai Thuế TNCN T12/2013(nếu có)

 

30/1/2014

 

 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2013


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2013(nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2013


Nộp thuế môn bài năm 2014

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2013


Nộp thuế môn bài năm 2014

2

20/2/2014

Tờ khai Thuế TNCN T1/2014 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T1/2014


Tờ khai Thuế TNCN T1/2014 (nếu có)

3

20/3/2014

Tờ khai Thuế TNCN T2/2014 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T2/2014


Tờ khai Thuế TNCN T2/2014 (nếu có)

 

 

30/3/2014

 

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2013


Quyết toán Thuế TNCN năm 2013


Báo Cáo Tài Chính năm 2013

Quyết toán Thuế TNDN năm 2013


Quyết toán Thuế TNCN năm 2013


Báo Cáo Tài Chính năm 2013

 

4

20/4/2014

Tờ khai Thuế TNCN T3/2014 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T3/2014


Tờ khai Thuế TNCN T3/2014 (nếu có)

30/4/2014

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2014


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2014

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2014

5

20/5/2014

Tờ khai Thuế TNCN T4/2014 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T4/2014


Tờ khai Thuế TNCN T4/2014 (nếu có)

6

20/6/2014

Tờ khai Thuế TNCN T5/2014 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T5/2014


Tờ khai Thuế TNCN T5/2014 (nếu có)

7

20/7/2014

Tờ khai Thuế TNCN T6/2014 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T6/2014


Tờ khai Thuế TNCN T6/2014 (nếu có)

30/7/2014

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2014


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2014

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2014

8

20/8/2107

Tờ khai Thuế TNCN T7/2014 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T7/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T7/2014 (nếu có)

9

20/9/2014

Tờ khai Thuế TNCN T8/2014 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T8/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T8/2014 (nếu có)

10

 

20/10/2014

Tờ khai Thuế TNCN T9/2014  (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T9/2014

 

30/10/2014

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2014


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2014

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2014

11

20/11/2014

Tờ khai Thuế TNCN T10/2014 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T10/2014


Tờ khai Thuế TNCN T10/2014 (nếu có)

12

20/12/2014

Tờ khai Thuế TNCN T11/2014 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T11/2014


Tờ khai Thuế TNCN T11/2014 (nếu có)

 


Xem thêm gói dịch vụ: thành lập công ty ở thanh xuân &&& thành lập doanh nghiệp tại minh khai

Tại khoản 3, Điều 10 thông tư 156/2013/TT-BCTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 quy định về thời hạn nộp báo cáo thuế theo tháng quý năm như sau:

– Thời hạn nộp báo cáo thuế tháng:  chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo. Các loại hồ sơ nộp theo tháng như:

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ( cho doanh nghiệp mới thành lâp dưới 12 tháng)

+ Thuế thu nhập cá nhân ( cho những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế khấu trừ trên  1 trong 2 tờ khai 02/KK-TNCN hay 03/KK-TNCN trên 50 triệu đồng)

+ Tờ khai thuế GTGT ( Dành cho doanh nghiệp mới thành lập hay doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước trên 20 tỷ).

– Thời hạn nộp báo cáo thuế quý: chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo . Các loại hồ sơ nộp theo quý như:

+ Tờ khai thuế GTGT ( Dành cho những doanh nghiệp có tổng doanh thu năm liền kề dưới 20 tỷ )

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

+ Thuế thu nhập cá nhân ( Dành cho những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc có tổng số thuế khấu trừ trên  1 trong 2 tờ khai 02/KK-TNCN hay 03/KK-TNCN dưới 50 triệu đồng.

+ Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào

Rate this post