Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Sử dụng CONCATENATE để Kết hợp tên và họ

Sử dụng CONCATENATE để Kết hợp tên và họ

Một khi bạn đã tải về bảng tính của chúng tôi , mở tập tin trong Excel hoặc một ứng dụng bảng tính. Có vẻ như chúng ta có một danh sách các thông tin liên lạc. Mỗi người đều có hàng của mình hoặc của chính mình, và có các cột cho tên của mỗi người đầu tiên, tên và thông tin liên lạc khác.

Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng?

 

Chúng tôi muốn thông tin từ Họ và Tên cột để xuất hiện cùng nhau trong cùng một tế bào, nhưng nó sẽ mất một thời gian dài để gõ tất cả mọi thứ bằng tay. Thay vì kết hợp dữ liệu này bằng tay, chúng ta có thể sử dụng các CONCATENATE chức năng để làm điều đó tự động.

 

Làm thế nào nó hoạt động

 

Từ tiếp nhau chỉ là một cách nói “kết hợp” hoặc “để tham gia cùng nhau”. Các chức năng CONCATENATE cho phép bạn kết hợp văn bản từ các tế bào khác nhau vào một tế bào. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng nó để kết hợp các văn bản trong cột A và cột B để tạo ra một tên kết hợp trong một cột mới.

 

Trước khi chúng tôi bắt đầu viết các chức năng, chúng tôi sẽ cần phải chèn thêm một cột mới vào bảng tính của chúng tôi cho các dữ liệu này. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chèn nó vào bên phải của cột B.

 

ket-hop-ten-va-ho-excel

 

Viết chức năng

 

Chúng tôi đã sẵn sàng để vào chức năng của chúng tôi vào ô C2 . Như thường lệ, chúng tôi sẽ bắt đầu với dấu bằng (=) theo sau tên hàm và dấu ngoặc mở:

 

= CONCATENATE (

 

Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng để nhập các đối số của chúng tôi. Các đối số cho hàm CONCATENATE những gì các tế bào để kết hợp . Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi muốn kết hợp những chữ trong ô A2 và B2 , vì vậy chúng tôi sẽ làm cho mỗi người một tham số:

 

= CONCATENATE (B2, A2)

 

OK, chúng ta hãy chạy chức năng này!

 

ket-hop-ten-va-ho-excel-2003

 

Bạn có thể nhận thấy rằng các tên đầu tiên và cuối cùng không có một không gian ở giữa chúng. Đó là bởi vì CONCATENATE sẽ kết hợp chính xác những gì bạn nói với nó để kết hợp, và không có gì hơn . Nếu bạn muốn chấm câu, không gian, hoặc bất kỳ chi tiết khác để xuất hiện trong các tế bào, bạn sẽ cần phải nói CONCATENATE bao gồm nó.

 

Để thêm một không gian, chúng ta chỉ có thể thêm một lập luận: “” (hai dấu ngoặc kép quanh một không gian) . Hãy chắc chắn rằng ba đối số được phân cách bằng dấu phẩy:

 

= CONCATENATE (B2, “”, A2)

 

ket-hop-ten-va-ho-excel-2007

 

Hoàn hảo! Bây giờ chúng ta có thể sử dụng Fill Handle để sao chép công thức cho các ô còn lại trong cột này.

 

ket-hop-ten-va-ho-excel-2010

 

Đó là nó! Chúng tôi đã sẵn sàng để trở lại bàn này cho bạn bè của chúng tôi:

 

 

Chúc bạn thành công !

Rate this post