Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Công việc của nhân viên kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Công việc của nhân viên kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Để làm tốt công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp đòi hỏi nhân viên kế toán tổng hợp cần phải có năng lực về nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp và nắm vững chế độ kế toán, ngoài ra cần biết tổ chức, sắp xếp, xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công, khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo tốt, đặc biệt sử dụng thành thạo các kỹ năng máy tính, kế toán excel và phần mềm kế toán.

Hiện nay bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có ít nhất một nhân viên kế toán tổng hợp, vậy kế toán tổng hợp phải làm những công việc gì ?

Dưới đây Trung tâm kế toán Hà Nội sẽ phân tích và mô tả chi tiết công việc của một nhân viên kế toán tổng hợp cần phải làm trong doanh nghiệp:

 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng giữa số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khách, thuế GTGT và báo thuế  khối văn phòng công ty, lập quyết toán văn phòng công ty.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ của toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp theo khối văn phòng và tổng hợp theo công ty theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế kế toán.
 • Tham gia phối hợp kiểm tra, kiểm kê các đơn vị cơ sở.
 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng  kế toán tài vụ .
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Kiến nghị và đề xuất  biện pháp khắc phục cải tiến.

Kế Toán Hà Nội hy vọng qua bài viết trên các bạn có thể hiểu bản chất công việc của một kế toán tổng hợp cần phải làm. Nếu bạn chưa tự tin làm kế toán hãy đến với chúng tôi để tham gian một lớp học kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế sẽ giúp bạn tự tin hơn và làm chủ hoàn toàn được công việc này.

Xem thêm: thành lập công ty tại đông anh  && thành lập doanh nghiệp tại từ liêm

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào

Rate this post