Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Tiền ăn trưa giữa giờ được chi trả như thế nào? 2019

Tiền ăn trưa giữa giờ được chi trả như thế nào? 2019

 

Khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca của nhân viên bộ phận nào thì cho vào chi phí tương ứng bộ phận đó cách hạch toán như sau :

  • Trường hợp doanh nghiệp trả tiền mặt cho người LĐ, kế toán ghi sổ các bút toán:

 Nợ Tk 6421/6422/154

Có TK 334

Nợ TK 334

Có TK111

  • Trường hợp Doanh nghiệp Tổ chức ăn trưa, ăn giữa ca:

Nợ TK 6421/6422

Có TK 111

 – Mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn giữa ca không được vượt quá 680.000đ/tháng

Như vậy : theo điểm g khoản 2 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 có nêu:

 

Trường hợp :

*Người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

 

*Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

 

*Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước”
 

Nội dung bài viết

 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post