Trang chủ THUẾ & KẾ TOÁN Thời hạn nộp thuế môn bài 2018 – 2019 – Lệ phí...

Thời hạn nộp thuế môn bài 2018 – 2019 – Lệ phí môn bài

Thời hạn nộp thuế môn bài 2018 – 2019 – Lệ phí môn bài

Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2018 – 2019 chậm nhất là ngày 31/01/2018 nộp bằng hình thức nộp thuế điện tử, ngân hàng Kho bạc không nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản.

– Mã mục 1800 bao gồm các mã nội dụng kinh tế: 1801, 1802,…1806, 1849 được chuyển thành mã tiểu mục từ năm 2016 trở về trước.
– Đối với lệ phí môn bài phát sinh và nộp từ năm 2017: bổ sung các mã Nội dung kinh tế (NDKT): 2862, 2863, 2864, chi tiết như sau:
+ Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2862.
+ Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 500.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2863.
+ Lệ phí môn bài mức 3 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 300.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2864.
-Tờ khai thuế tháng 12/2016 của Quý doanh nghiệp. Đề nghị quý doanh nghiệp nộp chậm nhất tờ khai thuế 12/2016 là ngày 20 /01/2017 .Mỗi tháng quý DN nộp tờ khai trước ngày 20 để hệ thống không bị lỗi, không chậm trể nộp hồ sơ => bị trể xử phạt vi phạm hành chính chậm nộp tờ khai.
-Tờ khai thuế Quý IV/2016 Đề nghị quý doanh nghiệp nộp chậm nhất tờ khai thuế Q4/2016 là ngày 30/01/2017 .Mỗi tháng quý DN nộp tờ khai trước ngày 30 để hệ thống không bị lỗi, không chậm trể nộp hồ sơ => bị trể xử phạt vi phạm hành chính chậm nộp tờ khai.
Vậy nộp thuế môn bài ở đâu ?
Nếu bạn chưa biết cách kê khai thuế môn bài hãy tham khảo ngay lớp học kế toán thuế ngắn hạn cấp tốc tại KẾ TOÁN HÀ NỘI
Rate this post