Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Tính thuế TNCN trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản

Tính thuế TNCN trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản

Tính thuế TNCN như nào trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản

Tình huống:

Chào luật sư, chúng tôi muốn hỏi trường hợp như sau: Vợ chồng tôi đã có nhà riêng và vừa được bố mẹ chồng cho 1 miếng đất dự án đã có sổ đỏ. Tôi muốn được tư vấn:

1. Nếu sang tên miếng đất ấy cho vợ chồng tôi, thì vợ chồng tôi và bố mẹ chồng phải đóng những khoản tiền nào?

2.Nếu sau đó vợ chồng tôi bán miếng đất đó thì phải đóng những khoản thuế như thế nào theo hiện nay?

3. Nếu bố mẹ chồng tôi không sang tên miếng đất mà bán thì phải đóng những khoản thuế như thế nào?( bố mẹ chồng tôi cũng đã có nhà riêng.

Trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành về việc chuyển nhượng và tặng cho bất động sản thì các bên phải chịu 2 khoản tiền là lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân.

Về lệ phí trước bạ, pháp luật quy định như sau:

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ  thì về nguyên tắc khi cá nhân, tổ chức đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng nhà, đất (trừ đăng ký lần đầu) đều phải nộp lệ phí trước bạ với mức thuế suất là 0,5% trên tổng giá trị nhà và đất. Như vậy, với quy định trên thì dù bố mẹ bạn chuyển nhượng cho vợ chồng bạn hay tặng cho vợ chồng bạn miếng đất dự án thì vợ chồng bạn đều phải chịu lệ phí trước bạ là 0,5% giá trị miếng đất.

Về tính thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhương bất động sản , pháp luật quy định như sau:

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân thì đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau được miễn thuế. Như vậy, chiểu theo quy định trên thì việc bố mẹ bạn tặng cho hay chuyển nhượng cho vợ chồng bạn miếng đất dự án đều được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Đối với trường hợp sau khi vợ chồng bạn đã làm thủ tục trước bạ sang tên, miếng đất dự án đó đã đứng tên vợ chồng bạn thì khi bạn chuyển nhượng, nếu không có thỏa thuận giữa các bên, thì bên mua phải chịu lệ phí trước bạ như quy định ở phần trên, bên bán phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Điều 22 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP nói trên) với mức thuế suất như sau:

–    Trường hợp xác định được giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan thì thu nhập tính thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trừ (-) giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan. Thuế suất trong trường hợp này là 25% trên thu nhập chịu thuế.

–    Trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan (ví dụ như trước đây được nhận tặng cho từ người khác nên không thể xác định được giá vốn là bao nhiêu hoặc việc mua bán chỉ viết tay, không được công chứng, chứng thực hợp lệ…) làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá trị chuyển nhượng

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post