Trang chủ Công ty Công Ty TNHH Bất Động Sản Rubyland Việt Nam

Công Ty TNHH Bất Động Sản Rubyland Việt Nam

STT Tên ngành Mã ngành   1 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322   2 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước   43221 3 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí   43222 4 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác   43290 5 Hoàn thiện công trình xây dựng   43300 6 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác   43900 7 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511   8 Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   45111 9 Bán buôn xe có động cơ khác   45119 10 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   45120 11 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210   12 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan   52101 13 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)   52102 14 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác   52109 15 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222   16 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương   52221 17 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa   52222 18 Bốc xếp hàng hóa 5224   19 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt   52241 20 Bốc xếp hàng hóa đường bộ   52242 21 Bốc xếp hàng hóa cảng biển   52243 22 Bốc xếp hàng hóa cảng sông   52244 23 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không   52245 24 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229   25 Dịch vụ đại lý tàu biển   52291 26 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển   52292 27 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu   52299 28 Bưu chính   53100 29 Chuyển phát   53200 30 Cho thuê xe có động cơ 7710   31 Cho thuê ôtô   77101 32 Cho thuê xe có động cơ khác   77109 33 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí   77210 34 Cho thuê băng, đĩa video   77220 35 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác   77290

5/5 - (1 bình chọn)