Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty TNHH Truyền Thông Và Giáo Dục Nguyễn

Mã số thuế Công Ty TNHH Truyền Thông Và Giáo Dục Nguyễn

STT Tên ngành Mã ngành   1 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933   2 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331 3 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332 4 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333 5 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334 6 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339 7 Vận tải đường ống   49400 8 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610   9 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống   56101 10 Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác   56109 11 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…) 56210 12 Dịch vụ ăn uống khác   56290 13 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 5911   14 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh   59111 15 Hoạt động sản xuất phim video   59112 16 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình   59113 17 Hoạt động hậu kỳ   59120 18 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 59130 19 Cho thuê xe có động cơ 7710   20 Cho thuê ôtô   77101 21 Cho thuê xe có động cơ khác   77109 22 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí   77210 23 Cho thuê băng, đĩa video   77220 24 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác   77290

5/5 - (1 bình chọn)