Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Phương Trang

Mã số thuế Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Phương Trang

STT Tên ngành Mã ngành   1 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610   2 Cưa, xẻ và bào gỗ   16101 3 Bảo quản gỗ   16102 4 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác   16210 5 Sản xuất đồ gỗ xây dựng   16220 6 Sản xuất bao bì bằng gỗ   16230 7 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629   8 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ   16291 9 Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện   16292 10 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa   17010 11 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100   12 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ   31001 13 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác   31009 14 Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan   32110 15 Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan   32120 16 Sản xuất nhạc cụ   32200 17 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao   32300 18 Sản xuất đồ chơi, trò chơi   32400 19 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663   20 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến   46631 21 Bán buôn xi măng   46632 22 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi   46633 23 Bán buôn kính xây dựng   46634 24 Bán buôn sơn, vécni   46635 25 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh   46636 26 Bán buôn đồ ngũ kim   46637 27 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   46639 28 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210   29 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan   52101 30 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) 52102 31 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác   52109 32 Bốc xếp hàng hóa 5224   33 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt   52241 34 Bốc xếp hàng hóa đường bộ   52242 35 Bốc xếp hàng hóa cảng biển   52243 36 Bốc xếp hàng hóa cảng sông   52244 37 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không   52245

5/5 - (1 bình chọn)