Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Cá nhân thực hiện khai, nộp hồ sơ khai thuế điện tử...

Cá nhân thực hiện khai, nộp hồ sơ khai thuế điện tử từ tháng 11/2019

Cá nhân thực hiện khai, nộp hồ sơ khai thuế điện tử từ tháng 11/2019

Nhằm đáp ứng quy định về thuế đối với cá nhân nêu tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, mới đây Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp các ứng dụng eTax phân hệ Cá nhân phiên bản 1.0.3 và ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.9 để phù hợp với các quy định trên.

Nội dung bài viết

Theo đó, sau khi nâng cấp các ứng dụng sẽ đáp ứng quy trình tiếp nhận và xử lý điện tử đối với các trường hợp sau:

 Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh:

Khai theo Mẫu tờ khai 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh (Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Trường hợp cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm khai thuế theo Mẫu tờ khai 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Trường hợp cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo Mẫu 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân   để hiểu rõ về cá nhân cư trú và không cư trú

Như vậy, từ tháng 11/2019 người nộp thuế là cá nhân thuộc các trường hợp trên sẽ khai, nộp hồ sơ khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của cơ qua thuế như sau:

Người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế

Để lập và gửi các tờ khai điện tử đến cơ quan thuế, NNT cần đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế bằng một trong hai cách như sau:

Cách 1: Người nộp thuế đăng ký trực tuyến và đến cơ quan thuế để được phê duyệt, kích hoạt tài khoản giao dịch điện tử.

Người nộp thuế truy cập chức năng dành cho cá nhân tại Cổng dịch vụ thuế điện tử cơ quan thuế (thuedientu.gdt.gov.vn), lập và gửi tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ theo mẫu 01/ĐK-TĐT ban hành tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC.

Sau khi đăng ký thành công trên Cổng dịch vụ thuế điện tử, NNT đến cơ quan thuế bất kỳ, cung cấp giấy tờ tùy thân như: Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân để được cơ quan thuế kiểm tra thông tin trên tờ khai 01/ĐK-TĐT điện tử đã gửi so với các giấy tờ NNT cung cấp.

Trường hợp thông tin không khớp đúng, NNT thực hiện khai lại thông tin đăng ký. Trường hợp thông tin khớp đúng, tài khoản cho NNT sẽ được phê duyệt chấp nhận và được hệ thống cấp tài khoản (mật khẩu, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử..) giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Cách 2: Người nộp thuế đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế

Người nộp thuế nộp tờ khai mẫu 01/ĐK-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế và cung cấp các loại giấy tờ chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân để được cấp tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Khi đăng ký tài khoản giao dịch thì NNT cần đặc biệt lưu ý khai đúng số điện thoại, địa chỉ thư điện tử để hệ thống gửi thông tin xác thực khi giao dịch với cơ quan thuế.

Người nộp thuế thực hiện khai, nộp hồ sơ khai thuế điện tử

Sau khi đăng ký thành công tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế, NNT có thể thực hiện khai, nộp hồ sơ khai thuế trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng dịch vụ thuế điện tử của cơ quan thuế

Người nộp thuế đăng nhập chức năng dành cho cá nhân trên Cổng dịch vụ thuế điện tử của cơ quan thuế (thuedientu.gdt.gov.vn) bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cơ quan thuế cấp.

Bước 2: Khai hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế chọn tờ khai (01/TKN-XSBHĐC, 02/KK-TNCN, 01/CNKD) và thực hiện khai hồ sơ thuế điện tử bằng một trong hai hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ thuế điện tử của cơ quan thuế (thuedientu.gdt.gov.vn ) hoặc khai thông qua ứng dụng khai thuế (HTKK) cài trên máy tính, sau đó kết xuất tờ khai ra định dạng XML, tải tờ khai XML lên Cổng dịch vụ thuế điện tử.

Khai xong tờ khai, NNT chọn chức năng Hoàn thành kê khai – hệ thống Cổng dịch vụ thuế điện tử cơ quan thuế sẽ hỗ trợ NNT kiểm tra, cảnh báo thông tin sai sót (nếu có) để NNT điều chỉnh và tải hồ sơ đính kèm tờ khai.

Bước 3: Nộp hồ sơ khai thuế

Sau khi hoàn thành xong việc khai hồ sơ khai thuế, NNT thực hiện bước tiếp theo là nộp hồ sơ khai thuế, NNT thực hiện như sau:

Người nộp thuế căn cứ mã xác thực OTP nhận được từ hệ thống của cơ quan thuế, NNT nhập mã xác thực OTP và gửi hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế. Sau khi gửi hồ sơ khai thuế thành công, NNT sẽ nhận được thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế thuế điện tử (mẫu số 01-1/TB-TĐT) từ cơ quan thuế qua email và tin nhắn.

Người nộp thuế có thể tra cứu tình trạng hồ sơ đã nộp cho cơ quan thuế

Hệ thống Cổng dịch vụ thuế điện tử của cơ quan thuế hỗ trợ NNT có thể tra cứu hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế. Qua đó, NNT biết được trạng thái nộp hồ sơ khai thuế có được cơ quan thuế chấp nhận hay có sai sót để điều chỉnh, bổ sung nộp lại hồ sơ khai thuế. Trường hợp hồ sơ khai thuế gửi đến cơ qua thuế không hợp lệ thì khi tra cứu hồ sơ, NNT sẽ biết được trạng thái hồ sơ là cơ quan thuế từ chối phê duyệt kèm theo lý do từ chối. Khi đó, NNT thực hiện hoàn thiện hồ sơ để nộp lại cho cơ quan thuế.

Cá nhân không có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế vẫn có thể khai, nộp tờ khai thuế điện tử trên Cổng dịch vụ thuế điện tử của cơ quan thuế

Để tạo thuận lợi cho NNT trong trường hợp người nộp thuế khai, nộp tờ khai thuế theo từng lần phát sinh thì cơ quan thuế cho phép NNT không cần phải đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế nhưng vẫn thực hiện được việc khai, nộp tờ khai thuế trên Cổng dịch vụ thuế điện tử cơ quan thuế bằng thông tin mã số thuế và ngày cấp mã số thuế. Khi đó, NNT thực hiện đăng nhập vào Cổng dịch vụ thuế điện tử của cơ quan thuế (thuedientu.gdt.gov.vn) bằng mã số thuế và ngày cấp mã số thuế để thực hiện khai, nộp tờ khai thuế theo các bước như trường hợp NNT được cấp tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Bạn chưa biết làm báo cáo tài chính và nộp báo cáo tài chính điện tử có thể tham khảo thêm: Dịch vụ báo cáo tài chính

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)