Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Cách làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu...

Cách làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu mới nhất

Hướng dẫn cách làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu năm 2018  – 2019 tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017

– Bắt đầu từ 1/1/2018 mức đóng Bảo hiểm bắt buộc có sự thay đổi: do Lương tối vùng năm 2018 tăng và tỷ lệ % tham gia bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động được giảm xuống 0,5%

 thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

2/ Phương thức đóng bảo hiểm xã hội

a). Đóng hằng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

b). Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

 

Hướng dẫn cách làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu 

Doanh nghiệp phải làm hồ sơ tham gia bảo hiểm bắt buộc cho tất cả các lao động ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên theo thủ tục sau:

3/ Thành phần hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc.

a) Người lao động làm:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người tham gia

chưa được cấp mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin hoặc truy thu BHXH, BHYT, BHTN,

BHTNLĐ, BNN.

( Xem và tải: Cách làm tờ khai mẫu TK1-TS)

+ Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh. theo Phụ lục 03 của QĐ 595 (như thương binh, người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ…)

b) Doanh nghiệp làm:

+ Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) đối với đơn vị tham gia lần đầu; đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; đơn vị thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT.

(Xem tại đây: Cách làm mẫu TK3-TS)

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

(Xem tại đây: Cách làm mẫu D02-TS)

+ Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

(Hồ sơ trên Áp dụng với cả đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến)

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Theo điều 23 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH

4. Nơi đóng: Đóng theo địa bàn

– Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.

– Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh

5. Cấp sổ BHXH

5.1. Cấp mới: Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5.2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

5.3. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5.4. Xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Theo điều 29 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH)

6. Cấp thẻ BHYT

6.1. Cấp mới: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

6.2. Cấp lại, đổi thẻ BHYT:

+ Trường hợp không thay đổi thông tin: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định;

+ Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Theo điều 30 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH)

7. HỒ SƠ Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

– Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch;

điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

2.1. Thành phần hồ sơ:

+ Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

+ Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải

đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng

nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995

3.1. Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1 -TS);

+ Hồ sơ kèm theo (Mục 1, 2 Phụ lục 01);

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

4.1. Thành phần hồ sơ:

– Người tham gia:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

+ Đối với người được hưởng quyền lợi cao hơn: giấy tờ chứng minh theo Phụ lục 03.

– Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01 -TS).

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ..

Rate this post