Trang chủ TIN HỌC VĂN PHÒNG Tải ngay phần mềm HTKK 4.2.4 nâng cấp ngay

Tải ngay phần mềm HTKK 4.2.4 nâng cấp ngay

Tải ngay phần mềm HTKK 4.2.4 nâng cấp ngay và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm HTKK 4.2.4

Tổng cục thuế mới ra thông báo về việc nâng cấp phần mềm HTKK 4.2.4 với mục đích giúp kế toán thuận tiện hơn trong công việc kế toán, vậy tải phần mềm htkk 4.2.4 bằng cách nào ?

Tải ngay phần mềm HTKK 4.2.4 nâng cấp ngay

Bắt đầu 2019 phần mềm htkk 4.2.4 đã có và thay cho phần mềm htkk 4.2.3

Cập nhật phần mềm htkk 4.2.4 để sửa những lỗi sau

Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax
      – Nâng cấp các ứng dụng iHTKK, eTax, HTKK cập nhật danh mục biểu thuế tài nguyên, biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) và biểu phí, lệ phí tương ứng với các tiểu mục mới theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC và Công văn số 1225/TCT-KK.
       – Nâng cấp các ứng dụng iHTKK, eTax bổ sung tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dùng cho tổ chức mẫu 02/TK-SDDPNN.
    –  Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.3, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.3, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.3.
    Khi lập tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.2.4, iHTKK 3.6.3, eTax 1.4.3, iTaxViewer 1.4.5 thay cho các phiên bản trước đây.
1.  Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.2.4, iHTKK đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN, Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
     – Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.2.4, iHTKK để bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN bao gồm:
+    Bộ báo cáo tài chính (năm)
+    Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm)
+    Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ
+    Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ
+    Bộ náo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược
+    Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược
2. Nâng cấp ứng dụng để bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC bao gồm:
+    Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm)
+    Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ
+     Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ
+    Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược
+    Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược
      – Nâng cấp chức năng Lập báo cáo tài chính theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Quyết định số 48/2006-BTC, Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN, Thông tư số 95/2008/TT-BTC, Thông tư số 200/2014/TT-BTC (bộ BCTC năm) bổ sung yêu cầu xác định “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán”, trong đó có 04 nội dung ý kiến của đơn vị kiểm toán gồm:
+    Ý kiến trái ngược
+    Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến
+    Ý kiến ngoại trừ
+    Ý kiến chấp nhận toàn phần
Trước hết cần tìm hiểu mục đích của việc nâng cấp phần mềm htkk 4.2.4 như sau:
  • Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai phí, lệ phí, tờ khai thuế bảo vệ môi trường trên ứng dụng HTKK  4.2.4 và iHTKK
  • Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính và chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân (mẫu 09/KK-TNCN) trên ứng dụng HTKK, QTTNCN
  • Nâng cấp một số nội dung khác trên ứng dụng HTKK 4.2.4

Vậy tải phần mềm htkk 4.2.4: Tại đây

Nếu bạn bị lỗi font chữ trên phần mềm HTKK 4.2.4 xem video này để sửa

 

5/5 - (1 bình chọn)