Trang chủ TIN HỌC VĂN PHÒNG Cách sử dụng hàm if trong excel

Cách sử dụng hàm if trong excel

Hàm if là một trong những hàm excel thường dùng rất hay và có nhiều ứng dụng trong công việc kế toán excel và các công việc hành chính khác

Hàm if trong excel dùng để làm gì ?

Hàm IF là một loại hàm điều kiện nó trả về một giá trị nếu mệnh đề logic được đánh giá là True và trả về giá trị thứ 2 nếu mệnh đề logic được đánh giá False

Sau đây Trung tâm kế toán Hà Nội xin được hướng dẫn cách sử dụng hàm if trong excel có ví dụ cụ thể ở các trường hợp

Công thức sử dụng hàm if:

IF(Logical_test,[value_if_true],[value_if_false])

Trong đó:

Logical_test là: Biểu thức điều kiện

Value_if_true: Giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện Đúng (Điều kiện thỏa mãn)

Value_if_false: Giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện Sai (Điều kiện không thỏa mãn)

Ví dụ 1:  về cách sử dụng hàm if trong excel:   IF(5>10,”ĐÚNG”,”SAI”) sẽ trả về kết quả: ĐÚNG

Ở ví dụ trên: Điều kiện (Logical_test) là “5>10″, giá trị biểu thức nếu điều kiện đúng (value_if_true) sẽ nhận giá trị là chữ  “ĐÚNG”, giá trị biểu thức điều kiện sai (value_if_false) sẽ nhận giá trị là chữ SAI

Ví dụ 2:

Hãy điền giá trị cho cột “KẾT QUẢ“. Biết rằng: Nếu Điểm trung bình (ĐTB) lớn hơn 5.0 thì ghi là “ĐẬU“, ngược lại thì ghi “TRƯỢT“

Cách sử dụng hàm if trong excel

Xem thêm:

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

Cách sử dụng hàm Countif trong Excel

Cách sử dụng hàm Sumif trong Excel

5/5 - (4 bình chọn)