Trang chủ HTKK mới nhất HTKK 4.8.3 ngày 18/5/2022

HTKK 4.8.3 ngày 18/5/2022

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.8.3 mới nhất 2022 là Phần mềm HTKK 4.8.3 mới nhất ngày 18/5/2022 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK 4.8.3 miễn phí tại đây.

Ngày 18/5/2022 Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) 4.8.3

HTKK 4.8.3 ngày 18/5/2022
HTKK 4.8.3 ngày 18/5/2022

Nội dung bài viết

Những điểm mới trong HTKK 4.8.3

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.3 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.8.2, cụ thể như sau:

  1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)
  • Cập nhật nguyên tắc tính Số tăng/giảm phải nộp hạch toán = chênh lệch chỉ tiêu ([32]- [34] – [36] + [37] – [40] – [41] – [43])
  1. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)
  • Cập nhật tổng hợp đúng các chỉ tiêu [25], [28], [31], [34], [37], [40] trên tờ khai bổ sung là loại chỉ tiêu phải nộp
  1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)
  • Cập nhật hiển thị đúng dữ liệu cột (7) – Điều chỉnh tăng/giảm nghĩa vụ thuế trên phụ lục 01-1/KHBS khi mở lại tờ khai bổ sung 05/QTT-TNCN
  1. Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại (01/QT-LNCL)
  • Cập nhật bắt buộc nhập Địa bàn nơi có hoạt động kinh doanh và Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ trên phụ lục 01-1/QT-LNCL
  1. Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu (02/NTNN)
  • Cập nhật chức năng kết xuất tờ khai có “Kỳ kê khai” là năm quyết toán lấy theo năm của “Đến ngày” kết thúc hợp đồng.

Download phần mềm HTKK 4.8.3 mới nhất 18/5/2022:

Link: https://www.fshare.vn/file/KRUONXG68AKP

Lưu ý khi nâng cấp HTKK 4.8.3

Trường hợp: Máy tính các bạn đã cài phần mềm HTKK 4.8.0 rồi -> Các bạn chỉ cần mở phần mềm HTKK 4.8.3 đó lên -> Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo cập nhật lên Phần mềm HTKK 4.8.3 -> Các bạn bấm nút “Có”
-> Tiếp đó chỉ việc đợi phần mềm chạy cập nhật là xong nhé:
Như vậy là các bạn đã nâng cấp xong Phần mềm HTKK 4.8.3 nhé
Trường hợp phần mềm không hiển thị như trên thì các bạn gỡ phần mềm cũ ra -> Cài phần mềm HTKK 4.8.0 nhé.
Trước khi gỡ nhớ “Sao lưu dữ liệu” nhé! (Mặc dù khi gỡ HTKK 4.8.0 ra, rồi cài lại HTKK 4.8.3 thì không bị mất dữ liệu, nhưng mình khuyên các bạn vẫn nên sao lưu tra trước khi gỡ nhé)

5/5 - (2 bình chọn)