Trang chủ EXCEL Hướng dẫn Định dạng số trên file excel 2007/2010/2013

Hướng dẫn Định dạng số trên file excel 2007/2010/2013

Bất cứ khi nào bạn đang làm việc với một bảng tính, đó là một ý tưởng tốt để sử dụng phù hợp các định dạng số cho dữ liệu của bạn. Các định dạng số cho bảng tính của bạn chính xác những gì loại dữ liệu bạn đang sử dụng, chẳng hạn như tỷ lệ phần trăm (%), tiền tệ ($), ngày, giờ, và như vậy. Ví dụ, hãy nhìn vào bảng tính này, trong đó sử dụng một loạt các định dạng số:

Tại sao số sử dụng các định dạng?

Các định dạng số không chỉ làm cho bảng tính của bạn dễ dàng hơn để đọc chúng cũng làm cho nó dễ dàng hơn để sử dụng. Khi bạn áp dụng một định dạng số, bạn đang nói với bảng tính của bạn một cách chính xác những gì các loại giá trị được lưu trữ trong một tế bào. Ví dụ, ngày định dạng cho bảng tính mà bạn đang bước vào những ngày lịch cụ thể . Điều này cho phép các bảng tính để hiểu rõ hơn về dữ liệu của bạn, có thể giúp đảm bảo rằng dữ liệu của bạn vẫn nhất quán và công thức của bạn được tính toán một cách chính xác.
Nếu bạn không cần phải sử dụng một định dạng số cụ thể, bảng tính sẽ thường áp dụng chung định dạng số theo mặc định. Tuy nhiên, định dạng chung có thể áp dụng một số thay đổi định dạng nhỏ để dữ liệu của bạn.

Áp dụng định dạng số

Cũng giống như các loại định dạng, chẳng hạn như thay đổi màu chữ, bạn sẽ áp dụng định dạng số bằng cách chọn các tế bào và sau đó chọn tùy chọn định dạng mong muốn. Mỗi chương trình bảng tính cho phép bạn thêm định dạng số, nhưng quá trình này sẽ khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng mà bạn đang sử dụng:
Đối với Microsoft Excel 2007-2013 , đi đến Trang chủ tab, nhấp vào Format Number thả xuống menu trong số nhóm, và chọn định dạng mong muốn. Bạn cũng có thể nhấp vào một trong các lệnh số-định dạng nhanh chóng dưới trình đơn thả xuống.
Hướng dẫn Định dạng số trên file excel 2007/2010/2013
Đối với Excel 2003 và trước đó, vào Format mũi tên bên phảiCells .
Đối với Google Sheets , nhấp vào More Định dạng nút gần phía bên trái của thanh công cụ, nút này sẽ trông giống như những con số 123 . Ở phía bên trái của lệnh, bạn cũng có thể nhấp vào ngoại tệ hoặc Phần trăm lệnh nhanh chóng áp dụng những định dạng.
Đối với hầu hết các phiên bản của Microsoft Excel, bạn cũng có thể chọn các tế bào mong muốn và nhấn Ctrl + 1 trên bàn phím của bạn để truy cập thêm nhiều lựa chọn số-định dạng.
Trong ví dụ này, chúng tôi đã áp dụng các ngoại tệ định dạng số, có thêm ký hiệu tiền tệ ($) và hiển thị hai chữ số thập phân cho bất kỳ giá trị số.
Hướng dẫn Định dạng số trên file excel 2007/2010/2013
Nếu bạn chọn bất kỳ tế bào với định dạng số, bạn sẽ nhìn thấy giá trị thực tế của các tế bào trong thanh công thức. Bảng tính sẽ sử dụng giá trị này cho các công thức và tính toán khác.
Hướng dẫn Định dạng số trên file excel 2007/2010/2013
5/5 - (3 bình chọn)