Trang chủ EXCEL Merge & Chuyển trong Excel 2010

Merge & Chuyển trong Excel 2010

MS Excel cho phép bạn hợp nhất hai hoặc nhiều ô. Khi bạn kết hợp các tế bào, bạn không kết hợp các nội dung của các tế bào. Thay vào đó, bạn kết hợp một nhóm các tế bào vào một tế bào duy nhất chiếm cùng một không gian.

Bạn có thể kết hợp các tế bào bằng nhiều cách khác nhau như đã đề cập dưới đây.

Chọn Merge & Center kiểm soát trên Ribbon, mà là đơn giản. Để nhập ô, chọn ô mà bạn muốn kết hợp và sau đó nhấp vào nút Merge & Center.

Chọn tab Alignment của hộp thoại Format Cells để hợp nhất các tế bào.

Tùy chọn bổ sung

 

Các nhóm Trang chủ »Alignment» Merge & kiểm soát Trung tâm có chứa một danh sách thả xuống với các tùy chọn bổ sung –

 

Merge Across – Khi một phạm vi đa hàng được chọn, lệnh này tạo ra nhiều tế bào sáp nhập – một cho mỗi hàng.

 

Merge Cells – Kết hợp các ô được chọn mà không áp dụng các thuộc tính Trung tâm.

 

Các tế bào kh – Unmerges các ô được chọn.

 

Quấn văn bản và Shrink to Fit

 

Nếu văn bản là quá rộng để phù hợp với chiều rộng cột nhưng không muốn văn bản đó để lan sang các tế bào lân cận, bạn có thể sử dụng các văn bản tùy chọn bọc hoặc Shrink to Fit tùy chọn để chứa nhiều văn bản đó.

Rate this post