Trang chủ EXCEL Cách sử dụng hàm COUNTIF trong excel

Cách sử dụng hàm COUNTIF trong excel

Hàm COUNTIF khác với hàm sumif trong excel nó được dùng để đếm tổng số ô thỏa 1 điều kiện nào đó, và đây cũng là một trong những hàm excel thường dùng khi làm kế toán đặc biệt khi sử dụng hàm COUNTIF không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Dưới đây Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIF bao gồm các ví dụ cụ thể cho các bạn hiểu bản chất.

Công thức hàm COUNTIF như sau:

= COUNTIF ( A1,B2)

Trong đó :

A1 là : một dãy, mảng các ô cần đếm, giá trị các ô có thể là chuỗi, tham chiếu, hay ô chứa số…, ô rỗng sẽ được bỏ qua không đếm.

B2 là : điều kiện để đếm (số, chuỗi, biểu thức, …)

Chú ý : có thể dùng các ký tự đại diện sau.

* ? đại diện 1 ký tự

* đại diện nhiều ký tự

Ví dụ đơn giản về cách sử dụng hàm COUNTIF:

Cho danh sách học sinh thuộc tổ 4 của lớp 12a1

1.Xác định tổng số học sinh nam thuộc tổ 4

Công thức tính : =COUNTIF(G8:G17,”X”)

2. xác định số học sinh mang họ nguyễn của tổ 4.

Công thức tính : = COUNTIF(F8:F17,”NGUYỄN*”)

Cách sử dụng hàm COUNTIF trong excel

Xem thêm : thành lập doanh nghiệp tại thường tín  &&&  thành lập công ty tại gia lâm

5/5 - (1 bình chọn)