Trang chủ HTKK mới nhất Download HTKK 4.8.7 ngày 23/6/2022

Download HTKK 4.8.7 ngày 23/6/2022

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.8.7 mới nhất 2022 là Phần mềm HTKK mới nhất ngày 23/06/2022 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK mới nhất miễn phí tại đây.

Những điểm mới trong HTKK 4.8.7

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.7 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.8.6, cụ thể như sau:

Download HTKK 4.8.7 ngày 23/6/2022
Download HTKK 4.8.7 ngày 23/6/2022

Download HTKK 4.8.6 ngày 14/6/2022

  1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN) (TT92/2015):
  • Bổ sung chỉ tiêu “Tên tổ chức chi trả thu nhập” và “Mã số thuế”: Bắt buộc nhập nếu Cơ quan thuế nộp tờ khai là Cục Thuế Doanh nghiệp lớn
  1. Cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Thái Bình
  • Cập nhật Thị trấn Vũ Quý thành Xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Bắt đầu từ ngày 23/06/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.7 thay cho các phiên bản trước đây.

Download HTKK 4.8.6: https://www.fshare.vn/file/MSR8KUAKQQ7I

5/5 - (1 bình chọn)