Trang chủ TIN TỨC Bậc thuế môn bài mới nhất năm 2018 – 2019

Bậc thuế môn bài mới nhất năm 2018 – 2019

Thuế môn bài (lệ phí môn bài) là loại thuế trực thu đánh trên số vốn (vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư) đã đăng ký của doanh nghiệp (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm liền kề trước đó (của hộ kinh doanh cá thể). Thuế môn bài là loại thuế được thu hàng năm. Bậc thuế môn bài mới nhất năm 2018 – 2019 như sau:

Một số chú ý khi xác định thuế môn bài

 – Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh)… hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế ( loại 13 số ).

 – Các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 2.000.000 đồng/năm.

 – Các doanh nghiệp thành viên nêu trên nếu có các chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã và các điểm kinh doanh khác nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 1.000.000 đồng/năm.

Bậc thuế môn bài năm 2017

Theo Nghị định 75/2002/NĐ-CP và Thông tư 42/2003/TT-BTC quy định các mức thuế môn bài áp dụng cho Doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể cụ thể như sau:

1. Các bậc thuế môn bài áp dụng cho doanh nghiệp:

 Đơn vị: đồng

Bậc thuế môn bàiVốn đăng kýMức thuế Môn bài cả năm
– Bậc 1Trên 10 tỷ3.000.000
– Bậc 210 tỷ trở xuống2.000.000
– Bậc 3Chi nhánh văn phòng đại diện1.000.000 VND

(Theo Thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ tài chính)

– Các tổ chức kinh tế nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.
– Nếu DN thành lập 6 tháng đầu năm: Mức nộp thuế Môn bài là cả năm
– DN thành lập 6 tháng cuối năm( từ 01/07 về cuối năm): Nộp thuế Môn bài 1/2 năm.

– Vốn đăng ký đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:

+ Đối với Doanh nghiệp Nhà nước là vốn điều lệ.
+ Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài là vốn đầu tư.
+ Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Hợp tác xã là vốn điều lệ.
+ Đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư.

bậc thuế môn bài năm 2015

2. Các mức thuế môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể:

Bậc thuếThu nhập 1 thángMức thuế cả năm
         1Trên 1.500.000          1.000.000
         2Trên 1.000.000 đến 1.500.000             750.000
         3Trên   750.000  đến 1.000.000             500.000
         4Trên   500.000   đến   750.000             300.000
         5Trên   300.000   đến   500.000             100.000 
         6Bằng hoặc thấp hơn    300.000               50.000

(Theo Nghị định số 75/2002/NĐ-CP của Chính phủ)

 – Các trường hợp sau đây áp dụng mức thuế Môn bài theo mức đối với hộ kinh doanh cá thể, quy định tại điểm 2 mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính:

+ Các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh… trực thuộc cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

+ Nhóm người lao động thuộc các cơ sở kinh doanh nhận khoán kinh doanh.

5/5 - (3 bình chọn)