Trang chủ HTKK mới nhất Download HTKK 4.8.5 ngày 12/6/2022

Download HTKK 4.8.5 ngày 12/6/2022

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.8.5 mới nhất 2022 là Phần mềm HTKK mới nhất ngày 12/06/2022 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK mới nhất miễn phí tại đây.

Download HTKK 4.8.5 ngày 12/6/2022
Download HTKK 4.8.5 ngày 12/6/2022

Những điểm mới trong HTKK 4.8.5

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.5 bổ sung mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 34/2022/NĐ-CP

 Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.5 bổ sung mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022:

Nâng cấp bổ sung Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 34/2022/NĐ-CP

Bổ sung chức năng kê khai mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Bắt đầu từ ngày 11/06/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.5 thay cho các phiên bản trước đây.

Download HTKK 4.8.5: https://www.fshare.vn/file/79F5662FQ7IN

5/5 - (2 bình chọn)