Trang chủ HTKK mới nhất Cập nhật HTKK 4.8.1 ngày 27/04/2022

Cập nhật HTKK 4.8.1 ngày 27/04/2022

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.8.1 mới nhất 2022 là Phần mềm HTKK 4.8.1 mới nhất ngày 27/04/2022 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK 4.8.1 miễn phí tại đây.

Ngày 27/04/2022 Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) 4.8.1

HTKK 4.8.1 ngày 27/04/2022
HTKK 4.8.1 ngày 27/04/2022

Nội dung bài viết

Những điểm mới trong HTKK 4.8.1

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.1 đáp ứng Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định Chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.8.0, cụ thể như sau:

Cập nhật bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 43/2022/QH15

Bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 43/2022/QH15 đính kèm các tờ khai 01/TTS và tờ khai 01/CNKD đối với các kỳ tính thuế từ ngày 01/02/2022

Cập nhật các nội dung phát sinh

Tờ khai 01/CNKD

Tại bảng kê 01-2/BK-HĐKD: Cập nhật định dạng các cột [08], [10], [12], [14] cho phép nhập định dạng số thập phân, tối đa 3 số sau dấu phẩy

Tờ khai 01/QT-LNCL

Cập nhật nếu chỉ tiêu [17] trên tờ khai lớn hơn 0 thì không bắt buộc phải đính kèm phụ lục 01-1/QT-LNCL

Tờ khai 01/TTĐB

Cập nhật cột (10) – Số thuế TTĐB đã nộp trên 1 đơn vị hang hóa nhập khẩu tại mục II của Phụ lục 01-2/TTĐB: Vẫn tính theo công thức, mở cho phép sửa định dạng số >=0

Tờ khai 04/GTGT

Bổ sung chức năng tải bảng kê đối với Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15

Bắt đầu từ ngày 27/04/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Download phần mềm HTKK 4.8.1 mới nhất 27/04/2022:

Link: https://www.fshare.vn/file/2FLIHK4LEW6Q

Lưu ý khi nâng cấp HTKK 4.8.1

Trường hợp: Máy tính các bạn đã cài phần mềm HTKK 4.8.0 rồi -> Các bạn chỉ cần mở phần mềm HTKK 4.8.1 đó lên -> Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo cập nhật lên Phần mềm HTKK 4.8.1 -> Các bạn bấm nút “Có”
-> Tiếp đó chỉ việc đợi phần mềm chạy cập nhật là xong nhé:
Như vậy là các bạn đã nâng cấp xong Phần mềm HTKK 4.8.1 nhé
Trường hợp phần mềm không hiển thị như trên thì các bạn gỡ phần mềm cũ ra -> Cài phần mềm HTKK 4.8.0 nhé.
Trước khi gỡ nhớ “Sao lưu dữ liệu” nhé! (Mặc dù khi gỡ HTKK 4.8.0 ra, rồi cài lại HTKK 4.8.1 thì không bị mất dữ liệu, nhưng mình khuyên các bạn vẫn nên sao lưu tra trước khi gỡ nhé)

5/5 - (1 bình chọn)