Trang chủ EXCEL Cách sử dụng hàm Countif trong Excel

Cách sử dụng hàm Countif trong Excel

Cách sử dụng hàm countif trong Excel
5/5 - (2 bình chọn)

Hàm COUNTIF khác với hàm sumif trong excel nó được dùng để đếm tổng số ô thỏa 1 điều kiện nào đó, và đây cũng là một trong những hàm excel thường dùng khi làm kế toán đặc biệt khi sử dụng hàm COUNTIF không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Dưới đây là cách sử dụng hàm COUNTIF bao gồm các ví dụ cụ thể cho các bạn hiểu bản chất.

Công thức hàm COUNTIF như sau:

= COUNTIF ( A1,B2)

Trong đó :

A1 là : một dãy, mảng các ô cần đếm, giá trị các ô có thể là chuỗi, tham chiếu, hay ô chứa số…, ô rỗng sẽ được bỏ qua không đếm.

B2 là : điều kiện để đếm (số, chuỗi, biểu thức, …)

Chú ý : có thể dùng các ký tự đại diện sau.

* ? đại diện 1 ký tự

* đại diện nhiều ký tự

Ví dụ đơn giản về cách sử dụng hàm COUNTIF:

Cho danh sách học sinh thuộc tổ 4 của lớp 12a1

1.Xác định tổng số học sinh nam thuộc tổ 4

Công thức tính : =COUNTIF(G8:G17,”X”)

2. xác định số học sinh mang họ nguyễn của tổ 4.

Công thức tính : = COUNTIF(F8:F17,”NGUYỄN*”)

Cách sử dụng hàm countif trong Excel

Xem thêm: Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây