HTKK mới nhất

Trang chủ HTKK mới nhất
Download phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất 2023 Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản mới nhất đáp ứng Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định Chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.9.8

BÀI VIẾT TIÊU BIỂU

Owned by truyenchuhay.com