Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Quy trình tính lương và thanh toán tiền lương

Quy trình tính lương và thanh toán tiền lương

Để làm tốt công việc của kế toán tiền lương bạn cần nắm vững quy trình tính lương cũng như các bước thanh toán tiền lương

Do đó Trung tâm kế toán hà nội sẽ tổng hợp quy trình tính và thanh toán tiền lương gồm các bước sau:

– Bước 1: Bộ phận chấm công thực hiện việc chấm công hàng ngày cho nhân viên, cuối tháng chuyển cho Kế toán tiền lương.

– Bước 2: Kế toán tiền lương tập hợp Bảng chấn công và các chứng từ liên quan.

– Bước 3: Căn cứ vào Bảng chấm công, Kế toán tiền lương lập Bảng thanh toán tiền lương, thưởng và các khoản phải nộp và chuyển cho Kế toán trưởng.

quy trình tính lương và thanh toán tiền lương

– Bước 4: Kế toán trưởng kiểm tra Bảng lương:

+ Nếu đồng ý: chuyển cho Giám đốc xét duyệt và ký (bước 5).

+ Nếu không đồng ý: chuyển trả lại cho Kế toán tiền lương.

– Bước 5: Giám đốc xem xét, duyệt và ký vào Bảng lương sau đó chuyển lại cho Kế toán trưởng.

– Bước 6: Kế toán trưởng nhận Bảng lương từ Giám đốc và chuyển lại cho Kế toán tiền lương.

– Bước 7: Căn cứ vào Bảng lương đã được ký duyệt, Kế toán tiền lương trả lương cho nhân viên.

– Bước 8: Nhân viên nhận lương và ký nhận.

Xem thêm: Mức lương tối thiểu theo vùng năm 2015

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)