Trang chủ HTKK mới nhất Download HTKK 4.8.6 ngày 14/6/2022

Download HTKK 4.8.6 ngày 14/6/2022

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.8.6 mới nhất 2022 là Phần mềm HTKK mới nhất ngày 14/06/2022 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK mới nhất miễn phí tại đây.

Những điểm mới trong HTKK 4.8.6

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 4.8.6 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK trước

Download HTKK 4.8.6 ngày 14/6/2022
Download HTKK 4.8.6 ngày 14/6/2022
 1. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB):
 • Tại phụ lục 01-2/TTĐB:
 • Mục I: Cập nhật cho phép sửa cột (14) – Thuế TTĐB chưa được khấu trừ chuyển kỳ sau
 • Mục II: Cập nhật cho phép sửa cột (13) – Thuế TTĐB chưa được khấu trừ chuyển kỳ sau
 1. Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HDDT)
 • Bổ sung 2 loại hóa đơn là “Hóa đơn GTGT (Đặc thù theo quy định của BTC)”, “Hóa đơn bán hàng (Đặc thù theo quy định của BTC)”. Nếu chọn 1 trong 2 loại hóa đơn trên thì:
 • Ký hiệu mẫu hóa đơn: Nhập tối đa 12 ký tự, không kiểm tra định dạng
 • Ký hiệu hóa đơn: Người nộp thuế nhập, không kiểm tra định dạng
 1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)
 • Cập nhật bắt buộc nhập chỉ tiêu [07] – Quận/ Huyện, chỉ tiêu [08] – Tỉnh/Thành phố
 1. Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (01/ĐNXLNT)
 • Cập nhật chỉ tiêu (8) – Số tiền phải nộp tại mục II.1: Cho phép nhập số >=0

Bắt đầu từ ngày 15/06/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Download HTKK 4.8.6: https://www.fshare.vn/file/4NN22VWL26E7

5/5 - (1 bình chọn)