Trang chủ BẢO HIỂM - TIỀN LƯƠNG Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng trên phần mềm...

Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng trên phần mềm HTKK mới nhất năm 2017 theo phương pháp khấu trừ. Xác định công ty thuộc loại doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

Để tiến hành kê khai, các bạn phải xác định được doanh nghiệp của mình thuộc đối tượng kê khai Thuế GTGT theo tháng hay theo quý, các nguyên tắc xác định như sau:

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo Quý

– Những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo quý. (Tổng Doanh thu là bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT).

–  Những DN mới thành lập phải kê khai thuế GTGT theo quý. Sau khi SXKD đủ 12 tháng (của 1 năm dương lịch) thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu để xác định kê khai theo tháng hay theo quý.

– Ví dụ minh họa:

+ Công ty A bắt đầu hoạt động SXKD từ tháng 01/2015 thì năm 2015 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 kê khai thuế tháng hay khai quý.

+Công ty B bắt đầu hoạt động SXKD từ tháng 9/2014 thì năm 2014, 2015 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 kê khai thuế theo tháng hay theo quý.

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

Những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề > 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo tháng.

Các bước thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng:

Đầu tiên cần lựa tải phần mềm HTKK bản mới nhất hiện nay

Sau khi các bạn tải về, cài đặt, mở phần mềm và tích chọn vào mục thuế GTGT:

Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng trên phần mềm HTKK

Bước 1: Cài đặt phần mềm Kê khai thuế theo phiên bản mới nhất và khai báo thông tin doanh nghiệp

Trước tiên, các bạn tải phần mềm HTKK Thuế theo phiên bản mới nhất.Sau khi các bạn tải về, và cài đặt, mở phần mềm và thực hiện như sau:

 •  Điền thông tin MST của doanh nghiệp, nhấn nút “Đồng ý”
 •  Vào phần “Hệ thống”, điền đầy đủ các thông tin vào mục “Thông tin chung về người nộp Thuế”, Sau đó ấn nút “Ghi”

Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng trên phần mềm HTKK

Bước 2:  Lựa chọn Tờ khai Thuế GTGT

Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng trên phần mềm HTKK

Vào phần Kê khai -> Thuế Gía trị Gia tăng -> Lựa chọn Tờ khai phù hợp với doanh nghiệp bạn. Theo đó: 

– Tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT : dành cho đối tượng Doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.

– Tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT: Dành cho các dự án đầu tư

– Tờ khai Thuế GTGT mẫu 03/GTGT: Dành cho các doanh nghiệp kê khai Thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT.

Đối tượng là các doanh nghiệp mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

– Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu mẫu 04/GTGT: dành cho Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Đối tượng là các doanh nghiệp: (1) có doanh thu hàng năm nhỏ hơn 1 tỷ đồng; (2) các doanh nghiệp mới thành lập chưa đủ điều kiện kê khai GTGT theo phương pháp khấu trừ và các hộ kinh doanh cá thể.

Bước 3: Lựa chọn kỳ kê khai Thuế GTGT

Như hướng dẫn ở trên, các bạn đã biết được doanh nghiệp của mình thực hiện kê khai Thuế GTGT theo tháng hay Qúy.

Theo đó, nếu như doanh nghiệp của bạn phải kê khai theo tháng thì bạn click vào Mục “Tờ khai tháng”. Nếu như doanh nghiệp của bạn phải kê khai theo quý thì bạn click vào Mục  “Tờ khai quý”. Bạn đang kê khai cho Tháng/Qúy nào thì chọn đúng thời gian đó. Các bạn chọn mục “Tờ khai lần đầu” nếu làm lần đầu, còn chọn mục “tờ khai bổ sung” nếu doanh nghiệp kê khai bổ sung.

Các bạn click vào nút “Đồng ý” để tiến hành vào kê khai Thuế GTGT.

Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng trên phần mềm HTKK

Bước 4: Thực hiện kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai Thuế GTGT

Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng trên phần mềm HTKK

Trường hợp 1: Doanh nghiệp không phát sinh hoạt động mua bán (tức là không có hóa đơn mua vào bán ra).

Các bạn hoàn thành tờ khai như sau:

 • Click vào chỉ tiêu 21 – không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ
 • Hoàn thiện chỉ tiêu 22 – Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước: chỉ tiêu này phần mềm sẽ tự cập nhập từ chỉ tiêu [43]: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau từ tờ khai thuế GTGT kỳ trước (nếu có). Các bạn sẽ phải gõ tay số tiền ở chỉ tiêu 43 của kỳ trước vào đây trong trường hợp các bạn cài lại phần mềm kê khai hoặc thay đổi kỳ kê khai (Từ tháng sang Qúy, từ Qúy sang Tháng).

Ví dụ: kỳ trước các bạn kê khai thuế GTGT theo quý 3, khi kê khai quý 4, chỉ tiêu [22] tại quý này sẽ được phần mềm tự động cập nhập số liệu từ chỉ tiêu [43] tại quý 3.
Còn kỳ trước DN kê khai theo tháng (tháng 12/2015) và theo TT 151/2014/TT-BTC DN, doanh nghiệp được chuyển sang kê khai thuế GTGT theo quý, thì nếu trong tờ khai thuế GTGT tháng 12.2015 có số tiền tại chỉ tiêu [43] thì các bạn gõ tay giá trị của chỉ tiêu [43] của T12.2015 vào chỉ tiêu [22] của quý 1 năm 2016 này.

Do không phát sinh hoạt động mua – bán nên chúng ta không phải điền thông tin tại các mục còn lại của tờ khai. Do đó, hoàn thành 2 chỉ tiêu trên là chúng ta đã hoàn thành tờ khai thuế của TH1 này rồi các bạn nhé.

Trường hợp 2: DN có phát sinh hoạt động mua – bán (tức là có phát sinh hóa đơn mua vào, bán ra)

Trong trường hợp này,các bạn cần quan tâm đến các chỉ tiêu sau:
+ Các chỉ tiêu [23], [24], [25]: Các bạn lấy số liệu từ bảng kê mua vào 01-2/GTGT để nhập vào đây. Khi nhập các bạn chú ý nhập dạng số, không âm, tối đã 20 chữ số.

Cách làm bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT.

Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng trên phần mềm HTKK

Trường hợp 1: Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT:

– Tức là doanh nghiệp sẽ xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 0% , 5%, 10% đối với các sản phẩm, dịch vụ bán ra. Để kê khai vào chỉ tiêu trong bảng kê này, bạn cần tập hợp toàn bộ hóa đơn đầu vào hợp pháp, hợp lý phục vụ hoạt động Sản xuất kinh doanh. Các hóa đơn này bạn kê khai vào HÀNG SỐ 1 “Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ

– Những hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC thì không được kê khai vào PL 01-2/GTGT . Ví dụ: những hóa đơn có giá trị lớn hơn 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt …

Trường hợp 2: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

Do doanh nghiệp bạn không chịu Thuế GTGT đối với các sản phẩm bán ra nên toàn bộ hóa đơn mua vào của các bạn sẽ không được khấu trừ Thuế. Do vậy, bạn không cần thực hiện kê khai các hóa đơn GTGT mua vào.

Trường hợp 3: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vừa chịu thuế GTGT vừa không chịu thuế GTGT

Với trường hợp này, các bạn tiến hành kê khai như sau:

 • Phân loại những hóa đơn đầu vào phục vụ cho việc SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, kê vào HÀNG SỐ 1.
 • Những hóa đơn đầu vào phục vụ cho việc SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT –> Không được kê khai (Vì không được khấu trừ)
 • Những hóa đơn đầu vào mà phục vụ cả 02 hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế –>  kê vào HÀNG SỐ 2: “Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ

Để các bạn hình dung rõ ràng hơn, lớp học xin lấy 1 ví dụ như sau:

VD: Kế toán Hà Nội chuyên dạy học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán (trong đó đào tạo không chịu thuế GTGT, dịch vụ kế toán chịu thuế). Theo đó,

– Những hóa đơn đầu vào mà chỉ phục vụ cho việc đào tạo -> không được kê khai (vì không được khấu trừ).

– Những hóa đơn đầu vào mà chỉ phục vụ cho việc dịch vụ kế toán -> Kê vào HÀNG SỐ 1

– Những hóa đơn đầu vào mà vừa phục vụ cho việc đào tạo vừa phục cho việc làm dịch vụ kế toán -> Kê hàng HÀNG SỐ 2.

Khi các bạn tiến hành kê khai vào hàng số 1, hàng số 2 cho các trường hợp trên, các bạn cần ghi chi tiết các chỉ tiêu cần nhập theo cột. Các chỉ tiêu này các bạn điền theo nguyên tắc sau:

 • Cột (1) – STT : Chương trình tự động tăng lên khi thêm dòng, theo đó mỗi hóa đơn được viết trên 1 dòng.
 • Cột (2) – Số hóa đơn: Căn cứ vào số ghi trên hóa đơn đầu vào.
 • Cột (3) – Ngày, tháng, năm lập hóa đơn : Căn cứ vào ngày, tháng ghi trên hóa đơn đầu vào.
 • Cột (4) -Tên người bán : Ghi tên cá nhân/công ty bán hàng.
 • Cột (5) -MST người bán : Ghi mã số thuế của công ty bán hàng
 • Cột (6) – Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế: Căn cứ vào Giá trị HHDV chưa thuế trên hóa đơn đầu vào.
 • Cột (7) – Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế: Căn cứ vào tiền Thuế GTGT trên hóa đơn đầu vào.

Chỉ tiêu tổng giá trị hàng mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ Thuế GTGT và chỉ tiêu Tổng số thuế GTGT của hàng mua vào đủ điều kiện được khấu trừ là tổng giá trị của cột 6 và cột 7. Gía trị tại các chỉ tiêu này các bạn không phải nhập mà phần mềm tự động tính.

+ Các chỉ tiêu từ [26] đến [33]: Số liệu tại các chỉ tiêu này sẽ được tự động cập nhập từ phụ lục bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra mẫu 01-1/GTGT. (Chỉ tiêu này không cho phép sửa trên phần mềm Kê khai Thuế các bạn nhé.)

 Cách lập bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra mẫu 01-1/GTGT

Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng trên phần mềm HTKK

+ Các chỉ tiêu [34], [35], [36] :  Phần mềm sẽ tự nhảy số liệu cho các bạn.
+ Chỉ tiêu [37], [38]: Hai chỉ tiêu này chỉ sử dụng khi có kết quả của việc điều chỉnh kê khai bổ sung thuế GTGT của kỳ trước, liên quan đến chỉ tiêu [43] trên tờ “KHBS”.

VD: Bạn đã kê khai xong thuế GTGT năm 2015. Nhưng tháng 2 năm 2016, bạn phát hiện kê khai thiếu 2.5 triệu tiền Thuế VAT được khấu trừ của tháng 12 năm 2015. Như vậy, bạn sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh vào tờ khai Thuế GTGT của quý 1 năm 2016 một khoản 2.5 triệu tiền Thuế VAT được khấu trừ. Trên tờ khai bổ sung KHBS lúc này sẽ xuất hiện 2.5 triệu tại chỉ tiêu 43 (số Thuế GTGT được khấu trừ thêm). Bạn sẽ nhập 2.5 triệu này vào chỉ tiêu 38 của tờ khai quý 1 năm 2016.

+ Chỉ tiêu [40] – Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ: số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [40] là số tiền thuế GTGT phải mang đi nộp trong kỳ. Hạn nộp tiền cũng chính là hạn nộp tờ khai.
+ Chỉ tiêu [43] – Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: khi có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [43] thì DN không phải nộp thuế trong kỳ. Số tiền này sẽ chuyển sang chỉ tiêu [22] của kỳ sau.

Bước 5: Nộp tờ khai Thuế GTGT

Sau khi đã hoàn thành việc kê khai, các bạn kết xuất tờ khai ra để nộp.
–  Hình thức nộp tờ khai: Qua mạng.

– Thời hạn nộp tờ khai:
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng sau.
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo. Trong quý 1 năm 2016 này, vì ngày 30/4/2016 và 1/5/2016 là ngày nghỉ Lễ nên các bạn được lùi thời hạn nộp Thuế sang ngày 2/5/2016 nhé
– Thời hạn nộp tiền thuế: Nếu sau khi các bạn kê khai xong tờ khai thuế mà có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 40 trên tờ 01/GTGT thì các bạn phải nộp cho cơ quan Thuế số tiền này với thời hạn nộp tiền thuế giống thời hạn nộp tờ khai.

4.2/5 - (4 bình chọn)