Trang chủ EXCEL HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG NGÀY THÁNG TRÊN EXCEL

HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG NGÀY THÁNG TRÊN EXCEL

Hướng dẫn định dạng ngày tháng trên excel 2003/2007/2010/2013

Bất cứ khi nào bạn đang làm việc với ngày , bạn sẽ muốn sử dụng một định dạng ngày tháng để nói với bảng tính mà bạn đang đề cập đến ngày lịch cụ thể , chẳng hạn như ngày 15 tháng 7, 2014. định dạng ngày cũng cho phép bạn làm việc với một tập hợp mạnh mẽ của hàm ngày tháng sử dụng thời gian và ngày thông tin để tính toán một câu trả lời.
Spreadsheets không hiểu thông tin cùng một cách một người sẽ. Ví dụ, nếu bạn gõ Tháng Mười vào một ô, bảng tính sẽ không biết bạn đang bước vào một ngày vì vậy nó sẽ đối xử với nó như bất kỳ văn bản nào khác. Thay vào đó, khi bạn nhập một ngày, bạn sẽ cần phải sử dụng một định dạng cụ thể bảng tính của bạn hiểu được, chẳng hạn như tháng / ngày / năm (hoặc ngày / tháng / năm tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ở). Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ gõ 2014/10/12 cho 12 tháng 10 năm 2014. bảng tính của chúng tôi sau đó sẽ tự động áp dụng các định dạng số ngày cho các tế bào.
HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG NGÀY THÁNG TRÊN EXCEL
Bây giờ chúng ta có ngày của chúng tôi đúng định dạng, chúng ta có thể làm được nhiều việc khác nhau với các dữ liệu này. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng fill handle để tiếp tục những ngày qua cột, do đó, một ngày khác nhau xuất hiện trong mỗi tế bào:
HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG NGÀY THÁNG TRÊN EXCEL
Nếu định dạng ngày không được áp dụng tự động, nó có nghĩa là các bảng tính đã không hiểu những dữ liệu bạn đã nhập. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã đánh máy 15 tháng ba . Bảng tính không hiểu rằng chúng tôi đã đề cập đến một ngày, vì vậy các tế bào này vẫn còn sử dụng chung định dạng số.
HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG NGÀY THÁNG TRÊN EXCEL
Mặt khác, nếu chúng ta gõ 15 tháng ba (không có “th”), bảng tính sẽ nhận ra đó là một ngày. Vì nó không bao gồm một năm, các bảng tính sẽ tự động thêm năm hiện hành do vậy ngày sẽ có tất cả các thông tin cần thiết. Chúng tôi cũng có thể gõ ngày nhiều cách khác, chẳng hạn như 3/15 , 2014/03/15 , hoặc 15 tháng 3 năm 2014 , và các bảng sẽ vẫn nhận ra đó là một ngày.
Hãy thử nhập ngày bên dưới vào một bảng tính và xem các định dạng ngày tháng được áp dụng tự động:
10/12
Tháng Mười
12 tháng 10
Tháng 10 năm 2014
2014/10/12
Tháng Mười 12, 2014
2014
ngày 12 tháng 10
tùy chọn định dạng ngày khác
Một số chương trình có nhiều tùy chọn định dạng ngày tháng, có thể thay đổi cách ngày xuất hiện trong bảng tính của bạn. Một lần nữa, quá trình này này có thể thay đổi chút ít dựa vào các chương trình bảng tính bạn đang sử dụng. Để truy cập vào các tùy chọn trong Excel 2007-2013, chọn Format Number trình đơn thả xuống và chọn Định dạng số hơn .
HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG NGÀY THÁNG TRÊN EXCEL
Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Từ đây, bạn có thể chọn các tùy chọn định dạng ngày tháng mong muốn.
HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG NGÀY THÁNG TRÊN EXCEL
Như bạn có thể thấy trong thanh công thức, định dạng ngày tùy chỉnh không thay đổi ngày thực tế trong của chúng tôi di-nó chỉ thay đổi cách hiển thị.
HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG NGÀY THÁNG TRÊN EXCEL
định dạng ngày tháng trong excel
định dạng ngày tháng trong excel 2003
định dạng ngày tháng trong excel 2010
chỉnh định dạng ngày tháng trong excel
cách đổi định dạng ngày tháng trong excel
định dạng tháng năm trong excel
định dạng chữ trong excel
copy giữ nguyên định dạng trong excel
Chúc bạn thành công !
Rate this post