Trang chủ TÀI LIỆU KẾ TOÁN Giảm giá mua hàng là gì?

Giảm giá mua hàng là gì?

Một giảm giá mua hàng là một khấu trừ có thể có sẵn cho người mua nếu người mua trả tiền một hóa đơn trong một thời gian quy định. Ví dụ, hóa đơn của nhà cung cấp cho $ 10.000 với các điều khoản tín dụng 2/10 net 30 cho thấy rằng người mua sẽ được phép giảm giá mua $ 200 (2% của $ 10,000) nếu người mua trả tiền trong vòng 10 ngày. Nếu người mua trả tiền trong 30 ngày, không có giảm giá mua hàng.
Dưới một hệ thống kiểm kê định kỳ, giảm giá mua vào hàng hóa mua được ghi vào sổ cái tài khoản được giảm giá mua hàng. Các số dư trong tài khoản này (cùng với dư nợ tín dụng trong Returns Mua và Bồi dưỡng tài khoản) sẽ được khấu trừ từ số dư nợ trong mua tài khoản trong tính toán lượng mua ròng .
Một giảm giá mua 2% để trả 20 ngày đầu (trả trong 10 ngày thay vì 30 ngày) tương đương với tốc độ hàng năm là 36%. Một giảm giá mua 1% để trả 20 ngày đầu có nghĩa là một tỷ lệ hàng năm là 18%.
Trong khi người mua đề cập đến điều này như giảm giá mua, người bán sẽ đề cập đến nó như một chiết khấu bán hàng. Việc giảm giá cũng được biết đến như một giảm giá đầu thanh toán hoặc giảm giá tiền mặt .
5/5 - (1 bình chọn)