Trang chủ KẾ TOÁN THUẾ Bài tập kế toán xuất nhập khẩu ủy thác

Bài tập kế toán xuất nhập khẩu ủy thác

Trước khi làm bài tập kế toán xuất nhập khẩu, các bạn cần biết cách định khoản kế toán xuất nhập khẩu ủy thác để biết cách áp dụng trong từng tình huống xảy ra. Sau đây là 2 bài tập kế toán xuất nhập khẩu ủy thác có lời giải để các bạn tham khảo.

* Cách tính thuế xuất nhập khẩu

-Khác với thuế doanh thu tính hàng tháng trên tổng doanh thu trong tháng, thuế xuất nhập khẩu được tính theo từng chuyến hàng xuất nhập khẩu (XNK)

Thuế XNK phải nộp = SL hàng XNK x Đgiá hàng XNK (tiền VN) x TS thuế XNK (%)

– Đơn giá hàng XNK tính bằng tiền Việt Nam để tính thuế:

Xuất khẩu: Đơn giá FOB ngoại tệ (x) tỷ giá thực tế mua vào của ngân hàng ngoại thương.
Nhập khẩu: Đơn giá CIF ngoại tệ (x) tỷ giá thực tế mua vào của ngân hàng ngoại thương

Bài tập 1:

Trong tháng 11/2014 Công ty TNHH Y phát sinh các nghiệp vụ như sau:

1. NK 180.000 sp A, giá CIF quy ra vnđ là 100.000đ/sp. Theo biên bản giám định của các cơ quan chức năng thì có 3000 sp bị hỏng hoàn toàn là do thiên tai trong quá trình vận chuyển. Số sp này công ty bán được với giá chưa thuế GTGT là 150.000đ/sp.

2. NK 5.000sp D theo giá CIF là 5USD/sp. Qua kiểm tra hải quan xác định thiếu 300 sp. Tỷ giá tính thuế là 18.000đ/USD. Trong kỳ công ty bán được 2.000sp với giá chưa thuế là 130.000đ/sp.

3. XK 1.000 tấn sp C giá bán xuất tại kho là 4.500.000đ/tấn, chi phí vận chuyển từ kho đến cảng là 500.000đ/tấn.

Yêu cầu: Xác định thuế XNK và thuế GTGT đầu ra phải nộp.

– Biết sp A: 10%, B: 15%, C: 5%. Thuế GTGT là 10%.

Hướng dẫn giải bài tập kế toán xuất nhập khẩu ủy thác trên

1. Nhập khẩu 180.000 sản phẩm A. Theo biên bản giám định của cơ quan chức năng thì có 3000 sản phẩm bị hỏng hoàn toàn do thiên tai trong quá trình vận chuyển:

a. Tính thuế nhập khẩu cho 180.000 – 3000 = 177.000 sp.

– Thuế NK phải nộp là: = QNK x CIF x t = 177.000 x 100.000 x 10%  = 1.770.000.000 (đ)

– Thuế GTGT phải nộp là: = 177.000 x 150.000 x 10%   =  2.155.000.000 (đ)

2. Nhập khẩu 5.000 sản phẩm B, qua kiểm tra hải quan xác định thiếu 300 sản phẩm:

Tính thuế NK cho 5.000 – 300 = 4.700 sp.

– Thuế NK cho 4.700 sp B là: = 4.700 x 5 x 18.000 x 15%  = 63.450.000 (đ)

– Số thuế GTGT phải nộp là: = 2.000 x 130.000 x 10% = 26.000.000 (đ)

3. Số thuế XK nộp cho sản phẩm C là:

= QXK x FOB x t = 1.000 x ( 4.500.000 + 500.000 ) x 5% = 250.000.000 (đ)

Vậy tổng các loại thuế phải nộp lần lượt là:

Tổng thuế xuất khẩu :

TXK   = 250.000.000 (đ).

Tổng thuế nhập khẩu :

TNK­    = 2.655.000.000 + 63.450.000

= 2.718.450.000 (đ).

Tổng thuế GTGT phải nộp là :

VAT     = 225.000.000 + 26.000.000

= 251.000.000 (đ).

Bài tập 2:

Trong tháng 10/2014 Công ty X có phát sinh các nghiệp vụ sau:

1. Trực tiếp xuất khẩu lô hàng gồm 500 sản phẩm A hợp đồng giá FOB là 10 USD/SP. Tỷ giá tính thuế là 21.000đ/USD

2. Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng B theo tổng giá trị mua với giá CIF là 30.000 USD. Tỷ giá tính thuế là 21.500đ/USD,

3. Nhập khẩu 5000 SP C giá hợp đồng theo giá FOB là 8 USD/SP, phí vận chuyển bảo hiểm quốc tế là 2 USD/SP. Tỷ giá tính thuế là 22.000đ/USD

4. Trực tiếp xuất khẩu 10.000 SP D theo điều kiện CIF là 5USD/SP, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 5.000đ/SP

5. Nhập khẩu nguyên vật liệu E để gia công cho phía nước ngoài theo hợp đồng gia công đã ký, trị giá lô hàng theo điều kiện CIF quy ra tiền VN là 300đ.

Yêu cầu: Tính thuế xuất nhập khẩu phải nộp

Biết rằng: Thuế xuất nhập khẩu SP A là 2%, SP B và E là 10%, SP C là 15%, SP D là 2%.

Hướng dẫn giải:

NV1: Xuất khẩu 500 sp A:

Số thuế  XK phải nộp = 500 x (10 x 21.000) x 2% = 2.100.000

NV2: Nhập khẩu lô hàng B:

Số thuế  NK phải nộp = (30.000 x 21.500) x 10% = 64.500.000

NV3: Nhập khẩu 5.000 sp C:

Số thuế  NK phải nộp = ((5.000 x 8 x 22.000) + (5.000 x 2 x 22.000)) x 15%

= (880.000.000 + 220.000.000) x 15 % = 165.000.000

NV4: Xuất khẩu 10.000 sp D:

Số thuế  XK phải nộp = (10.000 x 5 x 21.500) + (10.000 x 5.000) x 2%

= (1.075.000.000 + 50.000.000) x 2% = 22.500.000

NV5: NVL E được miễn thuế.

=>  Tổng số thuế XK phải nộp là: = 2.100.000 + 22.500.000 = 24.600.000

=> Tổng số thuế NK phải nộp là: = 64.500.000 + 165.000.000 = 229.500.000

4.7/5 - (3 bình chọn)