Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Định dạng tỷ lệ phần trăm trong excel 2003/2007/2010/2013

Định dạng tỷ lệ phần trăm trong excel 2003/2007/2010/2013

Bây giờ bạn biết thêm về cách định dạng số công việc, chúng tôi sẽ xem xét một vài định dạng số khác nhau trong hành động.

Một trong những định dạng số hữu ích nhất là tỷ lệ phần trăm (%) định dạng. Nó hiển thị các giá trị như tỷ lệ phần trăm, chẳng hạn như 20% hoặc 55% . Điều này đặc biệt hữu ích khi tính toán những thứ như chi phí của thuế bán hàng hoặc một mẹo. Khi bạn gõ một dấu phần trăm (%) sau khi một số, các định dạng số phần trăm sẽ được áp dụng đối với tế bào tự động .

Như bạn có thể nhớ từ lớp toán học, một phần cũng có thể được viết như một số thập phân . Vì vậy, 15% là điều tương tự là 0,15, 7,5% là 0,075, 20% là 0,20, 55% là 0,55, và như vậy. Bạn có thể xem lại bài học này từ chúng tôi hướng dẫn Math để tìm hiểu thêm về chuyển đổi tỷ lệ phần trăm để số thập phân.

 

Có nhiều lần khi định dạng tỷ lệ phần trăm sẽ hữu ích. Ví dụ, trong hình ảnh dưới đây, chú ý những mức thuế bán hàng được định dạng khác nhau cho mỗi bảng tính (5, 5%, và 0,05):

 

dinh-dang-ty-le-phan-tram2

 

Như bạn có thể thấy, việc tính toán trong bảng bên trái đã không làm việc một cách chính xác. Nếu không có các định dạng số phần trăm, bảng tính của chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi muốn nhân 22,50 $ 5, không phải 5%. Và trong khi các bảng bên phải vẫn hoạt động mà không cần định dạng phần trăm, các bảng tính ở giữa là dễ dàng hơn để đọc.

 

 

 

tính tỷ lệ phần trăm trong excel

 

hàm tỷ lệ phần trăm trong excel

 

cách tính tỷ lệ phần trăm trong excel

 

tính tỷ lệ phần trăm trong excel 2007

 

cách tính tỷ lệ phần trăm trên excel

 

công thức tính tỷ lệ phần trăm trên excel

 

cách tính tỷ lệ phần trăm doanh thu

 

cách tính tỷ lệ phần trăm tăng giảm

 

Chúc bạn thành công !

Rate this post