Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Cá nhân có thể tự quyết toán thuế TNCN qua mạng bắt...

Cá nhân có thể tự quyết toán thuế TNCN qua mạng bắt đầu từ tháng 4/2018

Cá nhân có thể tự quyết toán thuế TNCN qua mạng hay còn gọi là dịch vụ điện tử bắt đầu từ tháng 4/2018

Theo thông tin mới từ tổng cục thuế Dự kiến trong tháng 4/2018 Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp thay thế bằng tờ khai 05-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 95/2016/TT- BTC trên các hệ thống Kê khai qua mạng (iHTKK), Hỗ trợ kê khai trên phần mềm HTKK 3.8.2 (HTKK), Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) và Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax).

Theo đó, Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (phần QTT TNCN) nâng cấp để thay thế hệ thống TNCN online nên hầu hết các chức năng tương tự nhau. Một số chức năng thay đổi, tiện ích bổ sung được thể hiện chi tiết trong các tài liệu hướng dẫn.

Hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử có thể kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN) và thay thế hệ thống quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện tại.Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội, cho biết nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong thực hiện quyết toán thuế, đặc biệt quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế nâng cấp hệ thống dịch vụ thuế điện tử (etax) để tích hợp thêm dịch vụ cho phép cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số có thể kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN.
quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng

 

Dịch vụ này được thực hiện đối với các tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN, 05/KK-TNCN, 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH).

 

Theo đó, người nộp thuế là doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống hỗ trợ khai thuế qua mạng (iHTKK).

 

Người nộp thuế là cá nhân, tổ chức chưa sử dụng chữ ký số sẽ thực hiện khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (etax).

 

Đối với tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (mẫu số 01-TNCN), các tổ chức chi trả vẫn thực hiện gửi trên trang của TNCN online.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)