Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Công việc của kế toán thanh toán phải làm những gì

Công việc của kế toán thanh toán phải làm những gì

Mô tả công việc của nhân viên kế toán thanh toán phải làm tại doanh nghiệp

công việc của kế toán thanh toán
 • Khi khách hàng thanh toán có thể đến thẳng Công ty thanh toán cho phòng kế toán hoặc có thể thanh toán qua ngân hàng. 
 • Nếu khách hàng thanh toán trực tiếp điền đầy đủ thông tin vào giấy đề nghị nộp tiền, nộp cho phòng kế toán. Sau khi kiểm tra lại thông tin nhân viên phòng kế toán sẽ lập phiếu thu đưa cho khách hàng mang tiền nộp cho thủ quỹ. Khi thủ quỹ đã thu đủ tiền sẽ ký tên và đóng dấu đã thu tiền. Căn cứ vào phiếu thu kế toán tiến hành vào sổ chi tiết, sổ tổng hợp phải thu khách hàng.
 • Nếu khách hàng thanh toán qua ngân hàng thì sau khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng sẽ gửi giấy báo có về cho Công ty. Căn cứ vào giấy báo có kế toán vào sổ chi tiết, sổ tổng hợp phải thu khách hàng.
 • Hàng hóa sau khi đến tay khách hàng, khách hàng sẽ kiểm tra chất lượng cũng như số lượng. Số lượng hàng hóa đáp ứng đúng theo yêu cầu của bên mua khi ký kết hợp đồng sẽ được khách hàng chấp nhận thanh toán, còn những sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu bên mua sẽ gửi trả lại Công ty. Căn cứ vào hóa đơn GTGT và lượng hàng khách hàng thực tế chấp nhận và lượng hàng hóa bị gửi trả lại do không đáp ứng được yêu cầu, Công ty sẽ tiến hành ghi sổ doanh thu và khoản hàng bán bị trả lại để giảm trừ doanh thu, sau đó lập các khoản phải thu tương ứng với từng khách hàng. Vì hàng hóa sản xuất ra dựa trên những hợp đồng kinh tế ký kết giữa 2 bên nên Công ty không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu do giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại.

Tóm lại công việc của kế toán thanh toán phải làm tại doanh nghiệp bao gồm:

 •  Chịu sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp.
 • Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền.
 • Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo qui định của Nhà nước.
 • Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi. Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.
 • Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.
 • Phụ trách (lập, quản lý, giải chấp, tất toán…) các hợp đồng tín dụng, các khoản lãi (tiền gửi, tiền vay).
 • Thực hiện việc nộp thuế (nhập khẩu, VAT,…) hàng nhập khẩu.
 • Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.
 • Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định. Cung cấp các báo cáo liên quan phần hành phụtrách theo yêu cầu của cấp quản lý.
 • Nhập liệu vào phần mềm, khóa sổ, và lập báo cáo liên quan phần việc phụ trách chính; Khi phát hiện lỗi và cần phải sửa, xóa thì phải có sự đồng ý của cấp quản lý trực tiếp.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của bản mô tả công việc; Trong quá trình thực hiện công việc nếu vấn đề nào chưa rõ hoặc có quy trình quản lý tốt hơn phải thảo luận ngay với cấp quản lý.
 • Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này, trách nhiệm của kế toán viên còn được quy định cụ thể trong các tài liệu nội bộ khác 

Nếu bạn chưa biết làm công việc của kế toán thanh toán mời bạn tham khảo khoa hoc ke toan thuc hanh thực tế tại trung tâm kế toán hà nội – cam kết học xong làm được việc ngay

Hotline: 0988.043.053 (Ms Nhung)

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)