Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Hạch toán chi phí thuế Môn bài phải nộp

Hạch toán chi phí thuế Môn bài phải nộp

Huớng dẫn hạch toán chi phí thuế Môn bài phải nộp trong năm nay

Đưa ra bút toán:

Nợ TK 6422 – CP Quản lý Doanh nghiệp

Có TK 3338 – Các loại thuế khác

Khi nộp thuế Môn bài: Kế toán hạch toán theo 2 TH:

TH1: Nếu nộp bằng Tiền mặt Việt Nam Đồng – TK 1111

Nợ TK 3338

Có TK 1111

TH2: Nếu nộp thuế bằng chuyển khoản – Tiền Việt Nam Đồng gửi Ngân hàng – TK 1121

Nợ TK 3338

Có TK 1121

Ví dụ: Trung tâm kế toán hà nội đã hạch toán thuế Môn bài năm 2014 vào ngày 2/1/2014. Số tiền thuế Môn bài 2trđ.

hạch toán thuế môn bài

Để nộp thuế môn bài bạn cần tải: Mẫu tờ khai thuế môn bài mới nhất

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán mời bạn tham khảo khóa học thực hành kế toán thuế tại trung tâm kế toán hà nội để lấy kinh nghiệm đi làm

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post