Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Sử dụng những chức năng function trong excel

Sử dụng những chức năng function trong excel

Nội dung bài viết

Sử dụng những chức năng function trong excel

 

Có một loạt các chức năng. Dưới đây là một số các chức năng phổ biến nhất mà bạn sẽ sử dụng:

 

SUM : Chức năng này cho biết thêm tất cả các giá trị của các tế bào trong các cuộc tranh luận.

TRUNG BÌNH : Chức năng này xác định trung bình của các giá trị trong các cuộc tranh luận. Nó tính toán tổng của các tế bào và sau đó chia giá trị của số lượng tế bào trong các cuộc tranh luận.

ĐẾM : Chức năng này đếm số lượng tế bào có dữ liệu số trong các đối số. Chức năng này rất hữu ích cho việc nhanh chóng đếm các mục theo một loạt các tế bào.

MAX : chức năng này quyết định cao nhất giá trị của ô trong đối số.

MIN : chức năng này sẽ xác định giá trị của ô thấp nhất trong các đối số.

Để sử dụng chức năng:

 

Trong ví dụ của chúng tôi dưới đây, chúng tôi sẽ sử dụng một chức năng cơ bản để tính toán giá bình quân trên một đơn vị cho một danh sách các mục gần đây đã ra lệnh sử dụng hàm AVERAGE.

 

Chọn cell sẽ chứa các chức năng. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn ô C11 .

 

function-su-dung-chuc-nang

 

Gõ dấu bằng (=) và nhập mong muốn tên hàm . Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ gõ = AVERAGE .

 

function-su-dung-chuc-nang1

 

Nhập dãy ô cho các tranh luận bên trong dấu ngoặc đơn . Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ gõ (C3: C10) . Công thức này sẽ thêm các giá trị của các tế bào C3: C10 và sau đó chia cho giá trị bằng tổng số lượng của các tế bào trong phạm vi để xác định mức trung bình.

 

function-su-dung-chuc-nang2

 

Nhấn Enter trên bàn phím của bạn. Chức năng này sẽ được tính toán , và kết quả sẽ xuất hiện trong tế bào. Trong ví dụ của chúng tôi, giá trung bình trên một đơn vị sản phẩm đã ra lệnh là 15,93 $ .

 

function-su-dung-chuc-nang3

 

Bảng tính của bạn sẽ không luôn luôn cho bạn nếu chức năng của bạn có chứa một lỗi, vì vậy nó là vào bạn để kiểm tra tất cả các chức năng của bạn. Để tìm hiểu làm thế nào để làm điều này, hãy kiểm tra -Kiểm tra hai công thức của bạn bài học.

 

 

Chúc bạn thành công !

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)