Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế thì có được khấu trừ thuế

1. Nếu bên mua và bên bán đã đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế thì sẽ được khấu trừ thuế GTGT và được ghi nhận vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

 2. Nếu bên mua không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế theo Mẫu 08/MST thì sẽ bị xử phạt về tội chậm nộp hồ sơ khai thuế đồng thời có 2 trường hợp như sau:

        + Nếu bên bán cũng chưa đăng ký tài khoản đó với cơ quan thuế thì: Bên bán sẽ bị phạt về tội chậm nộp hồ sơ khai thuế. Bên mua sẽ không được khấu trừ thuế GTGT và không được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

        + Nếu bên bán đã đăng ký tài khoản đó với cơ quan thuế nhưng quá thời hạn quy định hoặc bên mua nộp bổ sung mẫu 08/MST trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra thì Cơ quan thuế sẽ kiểm tra và xem xét việc khấu trừ thuế GTGT và chi phí hợp lý.

 

Rút kinh nghiệm:

– Khi giao dịch trên 20tr các bạn nên xem xét tài khoản ngân hàng của công ty m và công ty bán đã đăng ký mẫu 08/MST chưa. (Nếu chưa phải đăng ký ngay)

 Chú ý: Khi mở tài khoản ngân hàng thì trong thời hạn 10 ngày phải đăng ký Mẫu 08/MST với quan thuế

không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post