Trang chủ Công ty Mã số thuế công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Điện Hưng...

Mã số thuế công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Điện Hưng Thuận

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

 

2

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

 

46591

3

Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

 

46592

4

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày

 

46593

5

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

 

46594

6

Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

 

46595

7

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

 

46599

8

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

7110

 

9

Hoạt động kiến trúc

 

71101

10

Hoạt động đo đạc bản đồ

 

71102

11

Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước

 

71103

12

Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

 

71109

13

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

 

71200

14

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

 

72100

15

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn

 

72200

16

Quảng cáo

 

73100

17

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

 

73200

18

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

 

74100

19

Hoạt động nhiếp ảnh

 

74200

Rate this post