Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Thuế thu nhập là chi phí hay nghĩa vụ?

Thuế thu nhập là chi phí hay nghĩa vụ?

Nội dung bài viết

Thuế thu nhập là chi phí hay nghĩa vụ?

 

Thuế thu nhập báo cáo về kết quả kinh doanh là khoản thuế thu nhập chi phí mà gắn liền với doanh thu và chi phí được hiển thị trên báo cáo thu nhập. 

 

Thuế thu nhập phải trả trong tương lai gần được báo cáo là nợ phải trả . 

 

Nếu một công ty đã trả quá mức thuế thu nhập, thuế thu nhập phải được chính phủ hoàn trả được báo cáo trên bảng cân đối tài sản của công ty như một tài sản hiện tại . 

 

Ngoài ra còn có tài khoản bảng cân đối kế toán thuế thu nhập hoãn lại . Thuế thu nhập hoãn lại phát sinh khi một khoản doanh thu hoặc chi phí được ghi nhận trên tờ khai thuế thu nhập trong năm khác với năm các khoản mục này được trình bày trên báo cáo tài chính . 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post