trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

sự khác biệt giữa thuê phải thu và thuê là gì phải trả?

 
Các tài khoản tài sản thuê thu được sử dụng bởi chủ nhà phải báo cáo số tiền thuê nhà đã được thu được của chủ nhà nhưng đã không nhận được từ người thuê nhà như của bảng cân đối ngày. Các tài khoản nợ thuê phải trả được sử dụng bởi người thuê nhà phải báo cáo số tiền thuê nhà mà người thuê nhà còn nợ cho thuê nhưng chưa được thanh toán kể từ ngày kết thúc năm tài. 
 
Nếu tiền thuê sẽ được trả vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, và nếu tiền thuê được trả về thời gian, chủ nhà sẽ có số dư bằng không trong Thuê thu. Tương tự như vậy, người thuê nhà sẽ có số dư bằng không trong thuê phải nộp. Nó chỉ là nếu người thuê nhà tụt lại phía sau trong việc đưa ra các khoản thanh toán tiền thuê mà các khoản tiền sẽ được nhập vào các tài khoản phải nộp thuê thu và thuê.
 

cổ tức là gì và tại sao nó là cần thiết?

 
Một cổ tức trả bằng một tập đoàn là một phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu của công ty. Các chủ sở hữu của một công ty được gọi là cổ đông hoặc cổ đông. (Trong một sở hữu duy nhất , việc phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu được gọi là một trận hòa.) 
 
Bảng A của công ty của giám đốc, được bầu bởi các cổ đông, quyết định nếu một cổ tức bằng tiền mặt là cần thiết. Những xem xét để trả hoặc không trả cổ tức bao gồm mong muốn của các cổ đông, phản ứng của thị trường chứng khoán, và các nhu cầu và cơ hội của công ty cho tiền mặt trong hiện tại và trong tương lai.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053