trung tâm kế toán hà nội


Tải ngay phần mềm HTKK 3.8.0 nâng cấp ngay và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm HTKK 3.8.0

Tổng cục thuế mới ra thông báo ngày 10/11/2017 về việc nâng cấp phần mềm HTKK 3.8.0 với mục đích giúp kế toán thuận tiện hơn trong công việc kế toán, vậy tải phần mềm htkk 3.8.0 bằng cách nào ?

tải phần mềm HTKK

Bắt đầu ngày 10/11/2017 phần mềm htkk 3.8.0 đã có và thay cho phần mềm htkk 3.4.6

Cập nhật phần mềm htkk 3.8.0 để sửa những lỗi sau
 
– Tờ khai đối với các bộ báo cáo tài chính năm (TT200/2014/TT-BTC), (QĐ48/2006-BTC), (QĐ15/2006-BTC): Bỏ ràng buộc chỉ tiêu [02] “Các khoản giảm trừ doanh thu” < = [01] “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”.
– Tờ khai thuế bảo vệ môi trường 01TBVMT: Cho phép sửa cột [5] (Mức thuế) đối với danh mục “Thu từ xăng E5 Ron 92 sản xuất trong nước” và danh mục “Thu từ xăng E5 Ron 92 nhập khẩu bán ra trong nước”.
– Tờ khai thuế hoạt động cho thuê tài sản 01/KK-TTS: Cập nhật kỳ tính thuế từ tháng và đến tháng không được lớn hơn tháng hiện tại.
– Tờ Đăng kí người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: Cập nhật thẻ <loaiTKhai> =”C”.
– Đối với kỳ tính thuế: Hỗ trợ nhập theo định dạng dd/mm/yyyy, mm/yyyy đối với các tờ khai có kỳ kê khai từ tháng đến tháng, từ ngày đến ngày.
– Đối với Tra cứu tờ khai: Sửa lỗi không tra cứu được đủ các lần khai bổ sung đối với các tờ khai trong 1 kỳ lập nhiều tờ khai bổ sung.
– Thời gian nâng cấp các ứng dụng: Từ 09h00 ngày 11/11/2017 đến hết 24h00 ngày 12/11/2017. Sau thời gian này, khi lập các tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.0 thay cho các phiên bản trước đây.
Trước hết cần tìm hiểu mục đích của việc nâng cấp phần mềm htkk 3.8.0 như sau:
  • Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai phí, lệ phí, tờ khai thuế bảo vệ môi trường trên ứng dụng HTKK và iHTKK
  • Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính và chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân (mẫu 09/KK-TNCN) trên ứng dụng HTKK, QTTNCN
  • Nâng cấp một số nội dung khác trên ứng dụng HTKK 

Bắt đầu từ ngày 10/11/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.0, iHTKK 3.4.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Vậy tải phần mềm htkk 3.8.0: Tại đây

Nếu bạn bị lỗi font chữ trên phần mềm HTKK 3.8.0 xem video này để sửa

 

  

   Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn