trung tâm kế toán hà nội


Thời hạn nộp thuế môn bài 2018 - 2019 - Lệ phí môn bài

Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2018 - 2019 chậm nhất là ngày 31/01/2018 nộp bằng hình thức nộp thuế điện tử, ngân hàng Kho bạc không nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản.

– Mã mục 1800 bao gồm các mã nội dụng kinh tế: 1801, 1802,…1806, 1849 được chuyển thành mã tiểu mục từ năm 2016 trở về trước.
– Đối với lệ phí môn bài phát sinh và nộp từ năm 2017: bổ sung các mã Nội dung kinh tế (NDKT): 2862, 2863, 2864, chi tiết như sau:
+ Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2862.
+ Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 500.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2863.
+ Lệ phí môn bài mức 3 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 300.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2864.
 
-Tờ khai thuế tháng 12/2016 của Quý doanh nghiệp. Đề nghị quý doanh nghiệp nộp chậm nhất tờ khai thuế 12/2016 là ngày 20 /01/2017 .Mỗi tháng quý DN nộp tờ khai trước ngày 20 để hệ thống không bị lỗi, không chậm trể nộp hồ sơ => bị trể xử phạt vi phạm hành chính chậm nộp tờ khai.
 
-Tờ khai thuế Quý IV/2016 Đề nghị quý doanh nghiệp nộp chậm nhất tờ khai thuế Q4/2016 là ngày 30/01/2017 .Mỗi tháng quý DN nộp tờ khai trước ngày 30 để hệ thống không bị lỗi, không chậm trể nộp hồ sơ => bị trể xử phạt vi phạm hành chính chậm nộp tờ khai.
Vậy nộp thuế môn bài ở đâu ? 
 
Nếu bạn chưa biết cách kê khai thuế môn bài hãy tham khảo ngay lớp học kế toán thuế ngắn hạn cấp tốc tại KẾ TOÁN HÀ NỘI
Hotline: 0988043053

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn