trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

CÁC VĂN BẢN THUẾ 2018 - 2019

VĂN BẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH

THỜI GIAN BAN HÀNH

THỜI HẠN HIỆU LỰC

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ

NGHỊ ĐỊNH

NĐ 51/2010/NĐ-CP

14/05/2010

01/01/2011

NGHỊ ĐỊNH

NĐ04/2014/NĐ-CP (sửa đổi NĐ51)

17/01/2014

01/03/2014

THÔNG TƯ

TT32/2011/TT-BTC

14/03/2011

01/05/2011

THÔNG TƯ

TT39/2014/TT-BTC

31/03/2014

01/06/2014

THÔNG TƯ

TT10/2014/TT-BTC (phạt)

17/01/2014

02/03/2014

THÔNG TƯ

TT119/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

25/08/2014

01/09/2014

THÔNG TƯ

TT151/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

10/10/2014

15/11/2014

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ MÔN BÀI

NGHỊ ĐỊNH

NĐ 75/2002/NĐ-CP

30/08/2002

01/01/2003

THÔNG TƯ

TT96/2002/TT-BTC

24/10/2002

01/01/2003

THÔNG TƯ

TT113/2002/TT-BTC

16/12/2002

01/01/2003

THÔNG TƯ

TT42/2003/TT-BTC

07/05/2003

01/04/2003

THÔNG TƯ

TT156/2013/TT-BTC

06/11/2013

01/07/2013

THÔNG TƯ

TT166/2013/TT-BTC

15/11/2013

01/01/2014

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

LUẬT

Luật T.GTGT số 13/2008/QH12

2008

01/01/2009

LUẬT

Luật sửa đổi bổ sung T.GTGT số 31/2013/QH13

19/06/2013

01/01/2014

NGHỊ ĐỊNH

NĐ209/2003/NĐ-CP

18/12/2013

01/01/2014

THÔNG TƯ

TT219/2013/TT-BTC thay TT06

31/12/2013

01/01/2014

THÔNG TƯ

TT156/2013/TT-BTC

06/11/2013

20/12/2013

THÔNG TƯ

TT119/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

25/08/2014

01/09/2014

THÔNG TƯ

TT151/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

10/10/2014

15/11/2014

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ

 THU NHẬP DOANH NGHIỆP

LUẬT

Luật T.GTGT số 14/2008/QH12

2008

01/01/2009

LUẬT

Luật sửa đổi bổ sung T.GTGT số 32/2013/QH13

19/06/2013

01/01/2014

NGHỊ ĐỊNH

NĐ218/2003/NĐ-CP

26/12/2013

15/02/2014

(AD 2014)

THÔNG TƯ

TT78/2013/TT-BTC thay TT123/2013

31/12/2013

02/08/2014

(AD 2014)

THÔNG TƯ

TT156/2013/TT-BTC

06/11/2013

20/12/2013

THÔNG TƯ

TT119/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

25/08/2014

01/09/2014

THÔNG TƯ

TT151/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

10/10/2014

15/11/2014

Tham khảo thêm: Khóa học kế toán

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ

THU NHẬP CÁ NHÂN

LUẬT

Luật T.TNCN số 04/2007/QH12

21/11/2007

01/01/2009

LUẬT

Luật sửa đổi bổ sung thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13

22/11/2012

01/07/2013

NGHỊ ĐỊNH

NĐ65/2003/NĐ-CP

27/06/2013

01/07/2013

THÔNG TƯ

TT111/2013/TT-BTC

15/08/2013

01/07/2013

THÔNG TƯ

TT156/2013/TT-BTC

06/11/2013

20/12/2013

THÔNG TƯ

TT119/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

25/08/2014

01/09/2014

THÔNG TƯ

TT151/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

10/10/2014

15/11/2014

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053